Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 30.1.2023

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 30.1.2023
MESTO RAJEC Ing. Peter Pekara, predseda FK, Radoslav Kadurík, člen FK, Martin Matejka, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, člen FK, Ivana Zbýňovcová, zapisovateľka FK    V Rajci, 20.01.2023 Pozvánka           … viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konanej dňa 23.1.2023

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konanej dňa 23.1.2023
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                   … viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konané dňa 12.1.2023

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konané dňa 12.1.2023
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec, 2.1.2023   POZVÁNKA        Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktor… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 15.12.2022

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 15.12.2022
        PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 09. decembra 2022   POZVÁNKA       V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvol… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 1.12.2022

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 1.12.2022
MESTO RAJEC   Mgr. Michal Šupka, Ján Pekara, Radoslav Kadurík, Ing. Juraj Jasenovec, Mgr. Róbert Augustín, Ing. Peter Pekara, Mgr. Zuzana Poláčková, Ing. Daša Blažeková, Ján Kavec, Martin Matejka, Anna Poljačková, Bc… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 1.12.2022

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 1.12.2022
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci   Podľa rozdeľovníka  Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email: ivana.bahledova@rajec.sk   V Rajci, 25.11.2022  POZVÁNKA     Pozývame Vás na zasadnutie Komisie v… viac informácii

Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 28.11.2022

Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 28.11.2022
        PRIMÁTOR MESTA RAJEC     V Rajci dňa 21. novembra 2022    POZVÁNKA      V zmysle § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konané dňa 9.11.2022

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konané dňa 9.11.2022
  KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 3.11.2022 POZVÁNKA       Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 13.10.2022

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 13.10.2022
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec Rajec 07.10.2022 POZVÁNKA       Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 22.9.2022

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 22.9.2022
PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 14. septembra 2022   POZVÁNKA      V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského… viac informácii
« späť 1 3 4 5 6 7 8 9 10 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa