Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 28.4.2022

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 28.4.2022
 Primátor mesta Rajec  V Rajci dňa 22. apríla 2022    POZVÁNKA      V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestsk… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 19.4.2022

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 19.4.2022
MESTO RAJEC   Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 19.4.2022

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 19.4.2022
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci POZVÁNKA       Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 19.04.2022 (utorok) o 16,00 hod. so… viac informácii

Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 14.4.2022

Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 14.4.2022
  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 11. apríla 2022    POZVÁNKA         V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 11.4.2022

Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 11.4.2022
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec   Rajec 04.04.2022 POZVÁNKA       Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutočn… viac informácii

Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 7.3.2022

Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 7.3.2022
 PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 04. marca 2022    POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 24.2.2022

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 24.2.2022
PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 17. februára 2022   POZVÁNKA    V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 14.2.2022

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 14.2.2022
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci Podľa rozdeľovníka Vybavuje: BahledováTel: 0907/904 547Email: ivana.bahledova@rajec.sk V Rajci, 08.02.2022 POZVÁNKA       Pozývame Vás na zasadnutie Komisie vý… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 14.2.2022

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 14.2.2022
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:   JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea Kubačá… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 8.2.2022

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 8.2.2022
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec Rajec, 01.02.2022  POZVÁNKA        Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa… viac informácii
« späť 1 5 6 7 8 9 10 11 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa