MsZ - Uznesenia

Uznesenia č. 30 - 59 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 23. mája 2019

Uznesenia č. 30 - 59 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 23. mája 2019 Uznesenie č. 030 Uznesenie č. 031 Uznesenie č. 032 Uznesenie č. 033 Uznesenie č. 034 Uznesenie č. 035 Uznesenie č. 036 Uznesenie č. 037 Uznesenie č. 038 Uznesenie č. 039 Uznesenie č. 040… viac informácii

Uznesenie č. 029 schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 8. apríla 2019

Uznesenie č. 29 schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 8. apríla 20199   Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 29/2019  Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo   I. schvaľuje Dodatok č. 1 k… viac informácii

Uznesenia č. 001-028 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2019

Uznesenia č. 1 - 28 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2019 Uznesenie č. 1 Uznesenie č. 2 Uznesenie č. 3 Uznesenie č. 4 Uznesenie č. 5 Uznesenie č. 6 Uznesenie č. 7 Uznesenie č. 8 Uznesenie č. 9 Uznesenie č. 10 Uznesenie č. 11 Uznesenie č. 12… viac informácii

Uznesenia č. 110 - 123 schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 10.12.2018

Uznesenia č. 110 - 123 schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 10.12.2018   Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 110/2018 Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvoI. zriaďujemandátovú komisiu v zložení poslancov:… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa