MsZ - Uznesenia

Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2019

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019   ...viac informácií
 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci, členov mestskej rady, členov komisií pri MsZ, členov – neposlancov komisií pri MsZ a zapisovateľov komisií pri MsZ
 
Termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva
23.5.2019; 14.8.2019; 3.10.2019; 12.12.2019

Uznesenie č. 029 schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 8. apríla 2019

Uznesenie č. 29 schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 8. apríla 20199   Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 29/2019  Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo   I. schvaľuje Dodatok č. 1 k… viac informácii

Uznesenia č. 001-028 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2019

Uznesenia č. 1 - 28 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2019 Uznesenie č. 1 Uznesenie č. 2 Uznesenie č. 3 Uznesenie č. 4 Uznesenie č. 5 Uznesenie č. 6 Uznesenie č. 7 Uznesenie č. 8 Uznesenie č. 9 Uznesenie č. 10 Uznesenie č. 11 Uznesenie č. 12… viac informácii

Uznesenia č. 110 - 123 schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 10.12.2018

Uznesenia č. 110 - 123 schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 10.12.2018   Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 110/2018 Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvoI. zriaďujemandátovú komisiu v zložení poslancov:… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa