Úvod

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľbu primátora mesta Rajec   Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných… viac informácii

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci    Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Námestie SNP - Sládkovičova - Záhradnicka

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Námestie SNP - Sládkovičova - Záhradnicka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      15.10.2018 od 7:30 hod. do 16:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Kurz - JOGA

Kurz - JOGA
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajciotvára kurz   JOGA - cvičenie systémom Joga v dennom živote cvičí sa každý utorok o 18.30 hod.vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci. začíname 9. októbra 2018 Cvičí sa v pohodlnom, voľnom odeve. Prineste si podložku na cvičenie,… viac informácii

Divadelný krúžok pre deti

Divadelný krúžok pre deti
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci otvára pre deti od 6 rokov   DIVADELNÝ KRÚŽOK. Ak sa aj ty chceš stať členom ČILI DIVADLA,môžeš sa prihlásiť do 1.10.2018: v Mestskej knižnici Rajec,na tel. č. 041/ 542 47 03, 0910 923 575 alebo na kniznicarajec@rajec.net  ZAČÍNAME: pondelok 8.10… viac informácii

Krúžok - Paličkovania pre dospelých

Krúžok - Paličkovania pre dospelých
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci pripravujeKRÚŽOK PALIČKOVANIA PRE DOSPELÝCHkaždý pondelok o 18.00 hod. v klubovej miestnosti oddelenia kultúry.Prvé stretnutie bude 8.10.2018.Prihlásiť sa môžete do 1.10.2018 v mestskej knižnici, na tel. čísle 041/ 542 4703, 0910 923 575, e-mail:… viac informácii

Kurz – PILATES

Kurz – PILATES
  Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci vás pozýva na Kurz cvičenia PILATEScvičenie je zamerané na posilnenie oslabených svalových skupín medzilopatkového, podlopatkového, brušného, sedacieho svalstva a natiahnutie skrátených prsných svalov a svalstva v bedrovej a driekovej oblasti.… viac informácii

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania   v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.     Právo voliť Právo voliť do orgánov… viac informácii

Voľné pracovné miesto - vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec    prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s valníkom a čistiace vozidlo údržby komunikácií Mesta Rajec.   Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné… viac informácii

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na svete. Tréningy prípravky sú každú stredu a piatok o 16:30 h. na futbalovom štadióne.       viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Register podnikateľských subjektov

Vážená podnikateľka, vážený podnikateľ, organizácia        Mesto Rajec v rámci zvyšovania kvality spolupráce s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území mesta pripravuje centrálny register podnikateľských subjektov na svojom webovom sídle. Našim cieľom je sprostredkovať… viac informácii

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii

Projekt: "Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu" úspešne ukončený

Projekt: "Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu" úspešne ukončený
  PROJEKT „NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU“ ÚSPEŠNE UKONČENÝ   Aktivity mikroprojektu Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ boli plánované v časovom horizonte 05/2017 až 04/2018. Hlavnými aktivitami bolo vybudovanie náučného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad –… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery I. 1 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VII. 27 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný… viac informácii

Mesto

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec
18.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľbu primátora mesta Rajec   Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180… viac informácii
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci
18.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci    Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 173… viac informácii
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektromobil pre mesto Rajec
17.09.2018
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom… viac informácii
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ Mudrochova, Rajec
17.09.2018
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom… viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2018
17.09.2018
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac… viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
25.08.2018
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.   Autorom videozáznamov je Ing… viac informácii
VZN Mesta Rajec - rok 2018
23.08.2018
Všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia schválené na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rajci konané v roku 2018 viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2018
22.08.2018
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2018 viac informácii

Mestský úrad

Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec
17.09.2018
V Rajci, 6.8.2018     Z R U Š E N I E výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec   … viac informácii
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017
17.09.2018
Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k… viac informácii
Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch
17.09.2018
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE         Každoročne po zimnom období dochádza… viac informácii
Oznámenie o streľbách - jún/2018 Oznámenie o streľbách - jún/2018
17.09.2018
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   30. 5. 8:00 15:00 1.6. 8:00… viac informácii

Mestská polícia

Deň polície Deň polície
17.09.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii
Nájdený bicykel Nájdený bicykel
14.05.2018
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.  … viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii
Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.
19.12.2017
č. 2/2015 CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ… viac informácii

Výstavba

Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste 1/64 k.ú. Kľače
17.09.2018
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01… viac informácii
Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec
17.09.2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na… viac informácii
Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN
17.09.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018/UR/16-Ďu dňa 10.8.2018  … viac informácii
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
17.09.2018
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii

Kultúra

Koncert populárnej hudby ZUŠ Rajec Koncert populárnej hudby ZUŠ Rajec
17.09.2018
  Mesto Rajec a Základná umelecká škola Rajec vás pozývajú v rámci RAJECKÝCH HODOV 2018 na KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY, ktorý sa uskutoční v… viac informácii
Drôtený svet - výstava v Mestskom múzeu v Rajci (1.7.-31.8.2018) Drôtený svet - výstava v Mestskom múzeu v Rajci (1.7.-31.8.2018)
17.09.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu tvorby Ladislava Fapšu DRÔTENÝ SVET, ktorá sa uskutoční 1.7. - 31.8.2018 v Mestskom múzeu v Rajci  … viac informácii
Veľký rajecký deň 2018 Veľký rajecký deň 2018
17.09.2018
  Mesto Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2018, ktorý sa… viac informácii
Dobročinná zbierka Dobročinná zbierka
10.09.2018
  Mesto Rajec organizuje DOBROČINNÚ ZBIERKU, ktorá sa uskutoční od pondelka 15.10. do piatka 19.10.2018 denne od 8.00 do 17.00 hod. v… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 9/2018 Rajčan 9/2018
10.09.2018
RAJČAN 9/2019; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Športová hala sa začala… viac informácii
Rajčan 7-8/2018 Rajčan 7-8/2018
13.07.2018
 RAJČAN 7-8/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Pozvánky; Bytový dom sa… viac informácii
Rajčan 6/2018 Rajčan 6/2018
19.06.2018
RAJČAN 6/2018, súbor PDF (9,50 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový bytový dom sa už začne stavať – na… viac informácii
Rajčan 5/2018 Rajčan 5/2018
21.05.2018
RAJČAN 5/2018; súbor PDF (6,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Rodinné domy dostanú vlastné… viac informácii

Šport

17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ 17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ
17.09.2018
17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ ...vo väčšom rozlíšení (tu) viac informácii
Memoriál Louisa Crosa - 10. ročník  Malá Čierna - 16. september 2018 Memoriál Louisa Crosa - 10. ročník Malá Čierna - 16. september 2018
17.09.2018
MEMORIÁL LOUISA CROSA - 10. ROČNÍK Malá Čierna - 16. september 2018   Obec Malá Čierna, KTH Javorník, KST Sokol, KST Horec Bodiná, TJ… viac informácii
12.9.2018 FK Rajec - TJ Slovan Skalité 7:0 12.9.2018 FK Rajec - TJ Slovan Skalité 7:0
15.09.2018
12.9.2018 FK Rajec - TJ Slovan Skalité 7:0 viac informácii
09.09.2018 FK Slovan Žabokreky - FK Rajec 2:2 09.09.2018 FK Slovan Žabokreky - FK Rajec 2:2
10.09.2018
09.09.2018 FK Slovan Žabokreky - FK Rajec 2:2 viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA
17.09.2018
Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
RAJROCKFEST - 2018 RAJROCKFEST - 2018
17.09.2018
10. ročník hudobného festivalu RAJROCKFEST Miesto: Námestie v Rajci Dátum: 29. jún 2018  Účinkovali: BIJOUTERRIER; FARIZEO; OLD MODEM; BAKING… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 11.08.2018 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 11.08.2018
14.08.2018
  Veľký rajecký deň, -  11. augusta 2018. - mažoretky KORDOVÁNKY 9.00 hod. ŠTART Rajeckého maratónu - MAROŠ BANGO - folklórny súbor… viac informácii
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
09.07.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
30.08.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa