Úvod

Oznámenie o prerušení elektriny - 8.7.2020 (Bystrická ul.)

Oznámenie o prerušení elektriny - 8.7.2020 (Bystrická ul.)
  OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ELEKTRINY     Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny   na ul. BYSTRICKÁ   v termíne 8.7.2020 (streda) v čase od 7.30 do 15.30 hod.  … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rýpal P., Turzová M., Sihlovec M., Kordiš T., Čmelo M.)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Brezáni A., Pekara T., Tabačková D., Turzová M., Kordiš T.)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Oznámenie o streľbách - JÚL 2020

Oznámenie o streľbách - JÚL 2020
  OZNÁMENIE O STREĽBÁCH     Oznamujeme vám, že na strelnici v Kamennej Porube   budú prebiehať v mesiaci júl ostré streľby nasledovne:         dátum od do   st 01.07.2020 8.00 15.00 hod. št 02.07.2020 8.00 15.00 hod. pi 03.07.2020 8.00 14… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Veselý M., Rýpal P. - 2x, Čmelo M., Bako M.)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kasman S., Piala L., Kordiš T., Maceášik J.)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia
Mesto Rajec spustilo pre svojich občanov mobilnú aplikáciu RAJEC    Mestský úrad Rajec neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Snaží sa poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a… viac informácii

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár
  Denný stacionár   Vážení obyvatelia, milí dôchodcovia!   Touto cestou Vám oznamujeme, že v Domove vďaky Rajec máte možnosť stráviť v dennom stacionári príjemné chvíle. Denný stacionár je otvorený od pondelka do piatka od 7.00 do 16. 30 hod, kde je zabezpečená strava 3x v… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Obrancov mieru. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Mudrochova. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci

Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci
KOHÉZNY FOND Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/34, ktorého predmetom je intenzifikácia a zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadu na… viac informácii

Výzva občanom - nepodceňujte používanie reflexných prvkov

Výzva občanom - nepodceňujte používanie reflexných prvkov
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline   VÝZVA SENIOROM nepodceňujte používanie reflexných prvkov CHRÁŇTE SVOJ ŽIVOT   Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov… viac informácii

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia - Nová skládka odpadov; Rajec – Šuja

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2019-Ja Č. záznamu: 01/39/2019/1 Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk     Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia v… viac informácii

Rozhodnutie - Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania

  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2020-Ja Č. záznamu: 01/3905/2019/PR/01-Ja Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk     ROZHODNUTIE VÝZVA NA DOPLNENIE NÁVRHU A… viac informácii

Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu

MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina   Vec: Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky -Distribúcie, a.s. (ďalej SSE-D) na 22kV vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia VN 118 Rajec UV… viac informácii

Mesto

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu
29.06.2020
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na… viac informácii
Mesto Rajec ponúka pomoc osamelým seniorom - Balíček pomoci pre znevýhodnených Mesto Rajec ponúka pomoc osamelým seniorom - Balíček pomoci pre znevýhodnených
29.06.2020
  MESTO RAJEC PONÚKA POMOC OSAMELÝM SENIOROM  Balíček pomoci pre znevýhodnených   Drahí spoluobčania,   chcel… viac informácii
KORONAVÍRUS 2019-nCoV (04.03.2020) KORONAVÍRUS 2019-nCoV (04.03.2020)
19.06.2020
  KORONAVÍRUS 2019-nCoV   Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji Informácie pre jednotlivcov po ceste zo zahraničia:   Čo… viac informácii
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 (12.03.2020) Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 (12.03.2020)
19.06.2020
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 ... aktuálne informácie - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 11.02.2020
29.06.2020
  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a… viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2020
19.06.2020
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2020 viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2020 - súbory pdf na stiahnutie
19.06.2020
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2020 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019… viac informácii
Audio a foto záznam zo zasadnutia MsZ Rajec dňa 14.5.2020 Audio a foto záznam zo zasadnutia MsZ Rajec dňa 14.5.2020
18.06.2020
Dátum Dokumenty zo zasadnutia MsZ Audiozáznam z rokovania MsZ     14.05. 2020 - Zápisnica (...tu)   Audiozáznam zo… viac informácii

Mestský úrad

Kontakty na zamestnancov Mestského úradu Kontakty na zamestnancov Mestského úradu
03.07.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
Oznámenie o prerušení elektriny - 8.7.2020 (Bystrická ul.) Oznámenie o prerušení elektriny - 8.7.2020 (Bystrická ul.)
30.06.2020
  OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ELEKTRINY     Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v dôvodu plánovaných prác na zariadeniach… viac informácii
Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček” Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”
29.06.2020
  Materská škola, Mudrochova v Rajci  Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”  V dňoch 20. január až 16. február 2020 … viac informácii
Farská charita Ponúka pomoc počas koronavírusu ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii Farská charita Ponúka pomoc počas koronavírusu ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii
29.06.2020
Farská charita Rajec poonúka pomoc počas koronavírusu ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii; o svojich potrebách, alebo o potrebách iných dajte… viac informácii

Životné prostredie

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
29.06.2020
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení… viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní
29.06.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/108/2019-Lő Č. záznamu: 01/108/2019/3  dňa 10… viac informácii
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba"
29.06.2020
  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia… viac informácii
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 v meste Rajec.
29.06.2020
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 v meste Rajec.   ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m… viac informácii

Kultúra

Výstava olejomalieb Petra Očadlíka Výstava olejomalieb Petra Očadlíka
03.07.2020
    Mesto Rajec  vás pozýva VÝSTAVA OLEJOMALIEB PETRA OČADLÍKA 19.6. – 27.7.2020 Výstavná sieň Radnice v Rajci       … viac informácii
Kurz: PILATES Kurz: PILATES
03.07.2020
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci vás pozýva na   Kurz cvičenia PILATES cvičenie je zamerané na posilnenie oslabených svalových skupín… viac informácii
Jarné čistenie RAJCA Jarné čistenie RAJCA
03.07.2020
  MESTO RAJEC JARNÉ ČISTENIE RAJCA PRISPEJTE K ČISTOTE NÁŠHO OKOLIA AJ VY!   POČAS VAŠICH PRECHÁDZOK PO OKOLÍ MESTA VYZBIERAJTE ODPADKY,… viac informácii
Výstava: Čísla v obrazoch (24.4. - 22.6.2020) Výstava: Čísla v obrazoch (24.4. - 22.6.2020)
03.07.2020
  MESTO RAJEC vás pozýva na výstavuMiroslava Žideka v spolupráci s OZ Znalosť   ČÍSLA V OBRAZOCH24.4. - 22.6.2020Výstavná sieň Radnice v… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 5-6/2020 Rajčan 5-6/2020
12.06.2020
 RAJČAN 5-6/2020, súbor PDF (7MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Záverečný účet… viac informácii
Rajčan 4/2020 Rajčan 4/2020
08.04.2020
 RAJČAN 4/2020; súbor PDF (2 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Opatrenia súvisiace s novým… viac informácii
Rajčan 3/2020 Rajčan 3/2020
12.03.2020
 RAJČAN 3/2020; súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Výsledky parlamentných… viac informácii
Rajčan 2/2020 Rajčan 2/2020
11.02.2020
 RAJČAN 2/2020, súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; V Rajci sa najčastejšie… viac informácii

Šport

FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
19.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019  V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii
07.09.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Nededza 2:1 07.09.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Nededza 2:1
18.04.2020
07.09.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Nededza 2:1 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
03.07.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
22.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa