Rajčan 4/2024

V tomto čísle si prečítate:

Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Spoločenská rubrika; Školy pokračujú v úspešnom ťažení; Futbalisti nezaháľali ani počas zimy; Pozvánky
na kultúrne podujatia v meste

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa