ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA
155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC
POLIKLINKA RAJEC
MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041-5423503
MUDr. Viera Uhrínová detská ambulancia 041-5423529
MUDr. Monika Spišáková gynekologická ambulancia 041-5423810
MUDr. Karol Kříž chirurgia 041-5424411
MUDr. Ivona Viteková interná abulancia 041-5424367
Mgr. Darina Hnidková logopédia 0907-855063
    ortopédia 0910-999377
MUDr. Janka Sádecká očná ambulancia 041-5422241
MUDr. Eva Klučková ORL-ušné, nosné, krčné 041-5423685
MUDr. Mária Marianková pľúcna ambulancia 041-5424035
MUDr. Anna Huljaková všeobecný lekár pre dospelých 041-5422702
MUDr. Elena Lalinská všeobecný lekár pre dospelých 041-5424414
MUDr. Jana Šulanová všeobecný lekár pre dospelých 041-5422169
MUDr. Mária Jakubesová všeobecný lekár pre dospelých 041-5491195
MUDr. Miroslav Gazdík všeobecný lekár pre dospelých 041-5424375
MUDr. Pavol Lenhart zubná ambulancia 0905-625661
MUDr. Zuzana Pálenčárová zubná ambulancia 041-5424412
  Dana Slotová zubné laboratórium 041-5422375
  Helena Kudlová zubné laboratórium 041-5422375
    RTG-SONO 0903-407940
 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ s.r.o.
Máte problém, čo s chorým členom rodiny?
Chcete si skrátiť pobyt v nemocnici na najnevyhnutnejšiu dobu?
Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ s.r.o. so sídlom v Zbyňove.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je určená pre pacientov všetkých vekových skupín, ktorým môže byť poskytnutá kvalitná, profesionálna a komplexná ošetrovateľská starostlivosť.
Ide o starostlivosť v rodinnom prostredí po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.
 
LEKÁRNE
Lekáreň pri Poliklinike 041-5422717, 5423640
Lekáreň sv. Michala, Námestie SNP 28, Rajec 041-5424404
Lekáreň na Námestí spol. s r.o., Sládkovičova 686, Rajec 041-5422127


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa