ORIENTAČNÝ PLÁN MESTSKÉHO ÚRADU

MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské kultúrne stredisko; Verejné WC
MESTSKÝ ÚRAD – ORIENTAČNÝ PLÁN
Mestský úrad - orientačný plán
 
Prízemie
 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - Obvodné oddelenie Rajec
 Mestská polícia
 Oddelenie kultúry
 Verejné WC 
 
1. poschodie
 Mestský úrad Rajec
 Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline - oddelenie dokladov, vysunuté pracovisko Rajec
 Zasadačky mestského úradu
 
2. poschodie ZRUBY Rajec, s.r.o.;
Libuše Jasenovcová, vedenie účtovníctva;
TILIA - t, s.r.o - Ivan Toman;
GPR prevádzková, s.r.o.; CONGRESS CENTRE Rajec, s.r.o.;
REALITY Rajec;
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - pracovisko Rajec;
Agentúra sprostredkovania zamestnania a poradenstva v oblasti služieb zamestnanosti;
Medzinárodná kamiónová doprava;
Urbárske pozemkové spoločenstvo Šuja;
Mestská polícia Rajec;
Geodetická kancelária - BV Plan, s.r.o. - Vlastimil Bielik;
Prvá stavebná sporiteľňa;
SKITRANS, s.r.o.;
PROXIMA. a.s.; Dekolux, s.r.o.;
Advokátska kancelária - JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka;
Cesty za poznaním, cestovná kancelária; Cestovateľský akademický klub, s.r.o.;
Kooperatíva Poisťovna, a.s. , obchodné zastúpenie - Natália Matejičková;

 
Kontakty na zamestnancov Mestského úradu
 
naspäť
Mestský úrad - orientačný plán; úvodná stránka

Mestský úrad - prízemie

Mestský úrad - prízemie
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské kultúrne stredisko; Verejné WC MESTSKÝ ÚRAD - PRÍZEMIE   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - Obvodné oddelenie Rajec … viac informácii

Mestský úrad - 1. poschodie

Mestský úrad - 1. poschodie
MESTSKÝ ÚRAD - 1. POSCHODIE - Vedenie Mesta; Oddelenie správne, matrika; Oddelenie výstavby a životného prostredia; Oddelenie finančné a správy mestského majetku; Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline - oddelenie dokladov, vysunuté pracovisko Rajec; Zasadačky mestského úradu; MESTSKÝ… viac informácii

Mestský úrad - 2. poschodie

Mestský úrad - 2. poschodie
MESTSKÝ ÚRAD - 2. POSCHODIE - ZRUBY Rajec, s.r.o.; Libuše Jasenovcová, vedenie účtovníctva; TILIA - t, s.r.o - Ivan Toman; GPR prevádzková, s.r.o.; CONGRESS CENTRE Rajec, s.r.o.; EKOTHERM - Ladislav Galko; REALITY Rajec; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - pracovisko Rajec; Agentúra… viac informácii

Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov

Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť ponuky svojich služieb pre imobilných občanov. Po príjazde k budove MsÚ máte možnosť parkovania na dvoch vyhradených miestach, ktoré sú uvedené na… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa