VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR

 

Informácie pre voliča

https://www.minv.sk/?ep24-info1sk

Information for the voter

https://www.minv.sk/?ep24-info1en

 
 

Dátum a čas konania volieb - Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 hod.

Date and time of elections - Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held on Saturday 8. 6. 2024 from 7 a.m. to 10 p.m.

 Ostatné informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: www.minv.sk/?ep-vzory1

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa