Mestské zastupiteľstvo

Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2018 - 2022

Volebný obvod č. 1
 Peter Hanus, Mgr.  peter.hanus@rajec.sk
Komisia finančná - člen komisie
Komisia sociálno-zdravotná - člen komisie
 Bohuslav Gelatka, JUDr.  bohuslav.gelatka@rajec.sk
Člen Mestskej rady*)
Komisia finančná - predseda komisie
Komisia na ochranu verejného poriadku - člen komisie
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta - člen komisie
 Ján Pekara  jan.pekara@rajec.sk
Komisia na ochranu verejného poriadku - člen komisie
 Michal Šupka, Mgr.  michal.supka@rajec.sk
 Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
 
 
Volebný obvod č. 2
 Róbert Augustín, Mgr.  robert.augustin@rajec.sk
Člen Mestskej rady*)
Komisia výstavby a životného prostredia- predseda komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci - člen komisie
 Peter Pekara, Ing.  peter.pekara@rajec.sk
Komisia výstavby a životného prostredia - člen komisie
 
 
Volebný obvod č. 3
 Ján Kavec  jan.kavec@rajec.sk
Člen Mestskej rady*)
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - predseda komisie
 Ján Mihalec, PaedDr.  jan.mihalec@rajec.sk
Člen Mestskej rady*)
Komisia na ochranu verejného poriadku - predseda komisie
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta - člen komisie
 Vladimír Rybár  vladimir.rybar@rajec.sk
Komisia výstavby a životného prostredia - člen komisie
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta - člen komisie
 Gustáv Mucha, Ing. - zánik mandátu - 31.12.2019
 
 
Volebný obvod č. 4
 Lumír Kardoš  lumir.kardos@rajec.sk
Komisia výstavby a životného prostredia - člen komisie
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
 Martin Matejka  martin.matejka@rajec.sk
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
 Marta Repková, Bc.  marta.repkova@rajec.sk
Komisia sociálno-zdravotná - člen komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci - člen komisie
 Zuzana Žideková, Ing.  zuzana.zidekova@rajec.sk
Člen Mestskej rady*)
Komisia finančná - člen komisie
Komisia sociálno-zdravotná - predseda komisie
 
*) Mestská rada bola uznesením MZ č. 15/2019 zo dňa 28. februára 2019 zrušená 
 
Volebné obvody Mesta Rajec
Volebný obvod č.1
Lipová, Hollého(č.1-49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová
Volebný obvod č.2
1.mája, Fučíkova, Hurbanova (č.1-4;6-11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná(č.25-37), Obrancov mieru, S.Chalupku, Záhradnícka
Volebný obvod č.3
Bystrická, Hollého(rod.domy č.60-116), Hurbanova(č. 5), Kmeťova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M.R.Štefánika, Nádražná(č.1-23;38-60), Námestie A.Škrábika, Námestie SNP, Partizánska(č.1-10;134-143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova
Volebný obvod č.4
Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, Mudrochova, Nerudova, Partizánska(č.d.11-133;144), Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova
 
 
 

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka   Primátor mesta Rajec, Ing. Milan Lipka v zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje… viac informácii

Ustanovujúce zastupiteľstvo mesta Rajec

 
Na ustanovujúcom zastupiteľstve 10. decembra 2018
zložili zvolení poslanci a primátor mesta Rajca zákonom predpísaný sľub.
 
Na ustanovujúcom zastupiteľstve 10. decembra 2018 zložili zvolení poslanci a primátor mesta Rajca zákonom predpísaný sľub.
 
 
TV SEVERKA - Ustanovujúce zastupiteľstvo mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa