Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN Mesta Rajec so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Mesto Rajec toho času neeviduje rozhodnutia súdu o nesúlade VZN Mesta Rajec so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Uznesenia súdu o dočasnom pozastavení účinnosti VZN Mesta Rajec.
Mesto Rajec toho času neeviduje uznesenia súdu o dočasnom pozastavení účinnosti VZN Mesta Rajec.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa