MsZ - Dochádzka

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2020;
Meno a priezvisko, titul 30.1.
2020
27.2.
2020
14.5.
2020
 4.6.
2020 
13.8
2020
28.9.
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Róbert Augustín, Mgr. P P P  P  P P
         
2.  Bohuslav Gelatka, JUDr. P P OsN P
 P  P          
3.  Peter Hanus, Mgr. P P P P
 P OsN
         
4.  Ján Kavec P OsN P  P  P  P          
5.  Lumír Kardoš P P P  OsN  P OsN
         
6.  Martin Matejka P P P  P P
 P          
7.  Ján Mihalec, PaedDr. P P P  P  P  P          
   Gustáv Mucha, Ing. dňa 31.12.2019 sa písomne vzdal svojho madátu poslanca MsZ 
8.  Ján Pekara P P P  OsN  P  P          
9.  Peter Pekara, Ing. P P P  P  P  P          
10.  Marta Repková, Bc. P P P  P  P  P          
11.  Michal Šupka, Mgr. OsN P P P
 P  P          
12.  Zuzana Žideková, Ing. P P P  P P
 P          
13.  Vladimír Rybár P P P  P  OsN  P          
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2019
Meno a priezvisko, titul 10.12.
2018
28.02.
2019
08.04.
2019
23.05.
2019
14.8.
2019
03.10
2019
24.10
2019
06.11.
2109
12.12.
2019


1.  Róbert Augustín, Mgr. P P P P P P OsN P P    
2.  Bohuslav Gelatka, JUDr. P P OsN P P OsN OsN OsN P    
3.  Peter Hanus, Mgr. P P P P P P P P P    
4.  Ján Kavec P P P P P P OsN P P    
5.  Lumír Kardoš P P P P P P OsN P P    
6.  Martin Matejka P P OsN P P P P P P    
7.  Ján Mihalec, PaedDr. P P P P P P OsN P P    
8.  Gustáv Mucha, Ing. P P P P OsN P P OsN P    
9.  Ján Pekara P P P P P P P P P    
10.  Peter Pekara, Ing. P P OsN P P P P P P    
11.  Marta Repková, Bc. P P P P P P P P P    
12.  Michal Šupka, Mgr. P P P P P P P P    
13.  Zuzana Žideková, Ing. P P P P P P P P P    


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa