MsZ - Dochádzka

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2020;
Meno a priezvisko, titul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Róbert Augustín, Mgr.                      
2.  Bohuslav Gelatka, JUDr.                      
3.  Peter Hanus, Mgr.                      
4.  Ján Kavec                      
5.  Lumír Kardoš                      
6.  Martin Matejka                      
7.  Ján Mihalec, PaedDr.                      
   Gustáv Mucha, Ing. dňa 31.12.2019 sa písomne vzdal svojho madátu poslanca MsZ 
8.  Ján Pekara                      
9.  Peter Pekara, Ing.                      
10.  Marta Repková, Bc.                      
11.  Michal Šupka, Mgr.                    
12.  Zuzana Žideková, Ing.                      
13.  Vladimír Rybár                      
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2019
Meno a priezvisko, titul 10.12.
2018
28.02.
2019
08.04.
2019
23.05.
2019
14.8.
2019
03.10
2019
24.10
2019
06.11.
2109
12.12.
2019


1.  Róbert Augustín, Mgr. P P P P P P OsN P P    
2.  Bohuslav Gelatka, JUDr. P P OsN P P OsN OsN OsN P    
3.  Peter Hanus, Mgr. P P P P P P P P P    
4.  Ján Kavec P P P P P P OsN P P    
5.  Lumír Kardoš P P P P P P OsN P P    
6.  Martin Matejka P P OsN P P P P P P    
7.  Ján Mihalec, PaedDr. P P P P P P OsN P P    
8.  Gustáv Mucha, Ing. P P P P OsN P P OsN P    
9.  Ján Pekara P P P P P P P P P    
10.  Peter Pekara, Ing. P P OsN P P P P P P    
11.  Marta Repková, Bc. P P P P P P P P P    
12.  Michal Šupka, Mgr. P P P P P P P P    
13.  Zuzana Žideková, Ing. P P P P P P P P P    


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa