MsZ - Dochádzka

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2019
Meno a priezvisko, titul 10.12.
2018
28.02.
2019
08.04.
2019
23.05.
20191.  Róbert Augustín, Mgr. P P P P              
2.  Bohuslav Gelatka, JUDr. P P OsN P              
3.  Peter Hanus, Mgr. P P P P              
4.  Ján Kavec P P P P              
5.  Lumír Kardoš P P P P              
6.  Martin Matejka P P OsN P              
7.  Ján Mihalec, PaedDr. P P P P              
8.  Gustáv Mucha, Ing. P P P P              
9.  Ján Pekara P P P P              
10.  Peter Pekara, Ing. P P OsN P              
11.  Marta Repková, Bc. P P P P              
12.  Michal Šupka, Mgr. P P P              
13.  Zuzana Žideková, Ing. P P P P              


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa