MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia 2018-2022

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2019

23.5.  14.8.  3.10.  12.12.

Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. február 2020

V Rajci dňa 21. februára 2020   POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport

    KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 13.1.2020   POZVÁNKA     Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 04.03.2020 (t.j. streda) o 16.00 hod v … viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie pri MsZ v Rajci

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci     V Rajci, 10.2.2020   POZVÁNKA   Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční 18.2.2020 (utorok)  o 1600 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci   Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email: ivana.bahledova@rajec.sk   V Rajci, 11.02.2020     POZVÁNKA   Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 17.… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MsZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec Rajec, 04.02.2020   POZVÁNKA   Pozývam Vás na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční   dňa 10. februára 2020 (t.j. pondelok) o15.15 hod., v malej zasadačke MsÚ, na 1.… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho mestského zastupiteľstva - 30. január 2020

PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 24. januára 2020 POZVÁNKA V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie  mestského zastupitel'stva ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2020 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úraduRajec.… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci    Podľa rozdeľovníka   Vybavuje: Tomčíková Tel: 0918/592 964 Email: julia.tomcikova@rajec.sk   V Rajci, 16.01.2020 P O Z V Á N K A   Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport - 23.01.; 06.02.;

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 13.1.2020   POZVÁNKA     Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2020 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 12. december 2019

V Rajci dňa 05. decembra 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 16.00 h vo veľkej zasadačke… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa