Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
Návrh  Dodatku č. 2   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 7/2020  o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej… viac informácii

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

Návrh dodatku č. 1 k VZN  č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
    Návrh   Dodatku č. 1   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021   Mesto Rajec v … viac informácii

Návrh dodatku č. 2 k VZN Dodatku č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Návrh dodatku č. 2 k VZN Dodatku č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a … viac informácii

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zriadenia

Návrh dodatku č. 1 k VZN  č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zriadenia
NávrhDodatku č. 1   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 7/2020  o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej … viac informácii
« späť 1 2 3 4 6 7 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa