Archív

Odborné stanoviská hlavnej kontrolórky mesta

    • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2019 - 2021. • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2018 - 2020. • Odborné… viac informácii

Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2014 - 2018

Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2014 - 2018
Volebný obvod č. 1 Mgr. Peter Hanus                     peter.hanus@rajec.sk člen Mestskej rady v Rajci predseda komisie sociálno-zdravotnej člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa