MsZ - Uznesenia rok 2021

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019   ...viac informácií
 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci, členov mestskej rady, členov komisií pri MsZ, členov – neposlancov komisií pri MsZ a zapisovateľov komisií pri MsZ
 

Termíny riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2021:

28.1.2021, 25.2.2021, 25.3.2021, 29.4.2021, 24.6.2021, 23.9.2021, 2.12.2021

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa