Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 3.8.2023

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 3.8.2023
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 27. júla 2023 POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktor… viac informácii

Pozvánka: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 22.6.2023

Pozvánka: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 22.6.2023
Primátor mesta Rajec V Rajci dňa 15. júna 2023   POZVÁNKA        V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konanej dňa 1.6.2023

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konanej dňa 1.6.2023
Sociálno-zdravotná komisia pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec   Rajec 26.05.2023   POZVÁNKA       Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 30.5.2023

Pozvánka - Zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 30.5.2023
MESTO RAJEC   Predseda: Martin Matejka Členovia: Ján Pekara, Ing. Daša Blažeková, Ing. Juraj Jasenovec V Rajci, 23.05.2023 Pozvánka       Predseda Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás t… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 3.5.2023

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 3.5.2023
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec  Rajec 27.4.2023   POZVÁNKA       Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 6 7 10 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa