Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 27.4.2023

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 27.4.2023
PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 20. apríla 2023   POZVÁNKA       V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 18.4.2023

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 18.4.2023
MESTO RAJEC Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: Ing. Peter Pekara (predseda FK), Ing. Zuzana Žideková (členka FK), Martin Matejka (člen FK), Radoslav Kadurik (člen FK),  Ing. Monika Brezániová (zapisovateľka FK)  V Rajci, 14.04.2023 … viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 18.4.2023

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 18.4.2023
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci Podľa rozdeľovníka   Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email: ivana.bahledova@rajec.sk V Rajci, 12.4.2023 POZVÁNKA       Pozývame Vás na zasadnutie Komisie vý… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 13.4.2023

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 13.4.2023
  PRIMÁTOR MESTA RAJEC        V Rajci dňa 05. apríla 2023   POZVÁNKA       V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvol… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 3.4.2023

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 3.4.2023
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: Ing. Peter Pekara (predseda FK), Ing. Zuzana Žideková (členka FK), Martin Matejka (člen FK), Radoslav Kadurik (člen FK), Ing. Monika Brezániová, vedúca EO V Rajci, 28.03.2023   Pozvánka  … viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 23.2.2023

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 23.2.2023
      PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 15. februára 2023  POZVÁNKA       V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvol… viac informácii

Pozvánka na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Domova vďaky Rajec dňa 23.2.2023 - členovia komisie

Pozvánka na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Domova vďaky Rajec dňa 23.2.2023 - členovia komisie
Komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Domova vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01 Rajec Rozdeľovník: Mgr. Róbert AugustínIng. Daša Blažeková Ing. Juraj JasenovecRadoslav KadurikJá… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 9.2.2023

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 9.2.2023
Primátor mesta Rajec V Rajci dňa 02. februára 2023 POZVÁNKA     V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktor… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 30.1.2023

Pozvánka - Zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 30.1.2023
MESTO RAJEC Predseda: Martin Matejka Členovia: Ján Pekara, Ing. Daša Blažeková, Ing. Juraj Jasenovec                              … viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 30.1.2023

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 30.1.2023
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci  Podľa rozdeľovníka Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email: ivana.bahledova@rajec.sk V Rajci, 23.01.2023 POZVÁNKA     Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 6 7 8 10 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa