Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 18.10.2021

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 18.10.2021
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec  Rajec, 11.10.2021   POZVÁNKA   Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční … viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 11.10.2021

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 11.10.2021
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea Kubačákov… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 23.9.2021

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 23.9.2021
    PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 17. septembra 2021   POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestské… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 16.9.2021

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 16.9.2021
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                   … viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 14.9.2021

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 14.9.2021
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci   Podľa rozdeľovníka   Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email: ivana.bahledova@rajec.sk   V Rajci, 08.09.2021   POZVÁNKA       Pozývame Vás na… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 13.9.2021

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 13.9.2021
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea Kubačákov… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 14.9.2021

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 14.9.2021
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec  Rajec 8.9.2021   POZVÁNKA   Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 22.7.2021

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 22.7.2021
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci     Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email: ivana.bahledova@rajec.sk   V Rajci, 16.7.2021  POZVÁNKA         Pozývame Vás na zasadnutie Komisie v… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 22.7.2021

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 22.7.2021
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajzíková,… viac informácii
« späť 1 4 5 6 7 8 9 10 12 15 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa