Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

Pozvánka na zasadanie Finančnej komisie

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci                                                                      … viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci       Vybavuje: Tomčíková Tel: 0918/592 964 Email: julia.tomcikova@rajec.sk   V Rajci, 12.9.2019 P O Z V Á N K A   Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a životného… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport 18.09.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MsZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 09.09.2019   POZVÁNKA   Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 18.09.2019 (t.j. streda) o 16.00 hod v kancelárii… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 14.august 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 07. augusta 2019   P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta o 16.00… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport 11.07.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 02.07.2019   POZVÁNKA               Pozývam Vás na neverejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 23. mája 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 16. mája 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva     ktoré sa uskutoční dňa 23. mája 2019 o 16.00 h v… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku

Mestský úrad Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec   Komisia na ochranu verejného poriadku pri MZ Rajec PaedDr. Ján Mihalec – predseda KOVP Ján Pekara, člen KOVP JUDr. Bohuslav Gelatka, člen KOVP Ing. Rastislav Ťažký, člen KOVP Alena Uríková, zapisovateľka komisie     P o… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia 06.05.2019

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci                                          … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport - 07.05.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 03.05.2019   POZVÁNKA                   Pozývam Vás na zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport - 26.03.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 19.03.2019   POZVÁNKA               Pozývam Vás na zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 26.03… viac informácii
« späť 1 5 10 14 15 16 17 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa