Profil verejného obstarávateľa

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Rajec je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Verejný obstarávateľ: Mesto Rajec
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000  2362 1432
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Lipka, primátor
e-mail: podatelna@rajec.sk
Telefon: 041-5076519; 041-5422030
Fax: 041-5422224
Úrad pre verejné obstarávanie - Profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/5434
Centrálny register zmlúv z elektronického trhoviska
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs1=Mesto+Rajec&art_ico1=00321575&page=0

 Archív článkov (tu)

naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa