Rajec v zrkadle času

Fotografie sú zo súkromných zbierok občanov mesta a z depozitu Mestského múzea Rajec. Bez predchádajúceho súhlasu Mestského kultúrneho strediska nie je možné fotografie kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a zverejňovať.
RAJEC NA STARÝCH FOTOGRAFIÁCH
Rajec na starých fotografiách Rajčianka - mlyny - mosty - povodne - regulácia toku  Námestie Hollého ulica - Dlhý rad
Rajec na starých fotografiách Rajčianka - mlyny - mosty - povodne - regulácia toku Námestie SNP Hollého ulica - Dlhý rad
Oslavy 1. MÁJA Termálne kúpalisko Veronika  
Oslavy 1. MÁJA
Termálne kúpalisko Veronika  
naspäť

Rajecký hrad - 3D model

Rajecký hrad  - 3D model
    Mikroprojekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" 3D model historickej podoby Rajeckého hradu   Autor: VIA MAGNA s.r.o., Nábrežná 2, 038 61 Vrútky       Video 3D model historickej podoby Rajeckého hradu viac informácii
naspäť
 
ŠPORTOVÝ KLUB  - ISKRA - TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
      Z iniciatívy športovcov pána Kohna, Wirghu a Čerňanského bolo 3. júla 1930 zvolané prvé riadne valné zhromaždenie, ktorého sa v klubovej miestnosti v mestskom hostinci zúčastnilo podľa zápisu asi 50 ľudí. Tu bolo zvolené prvé predstavenstvo klubu. Predseda pán Viliam Kohn, hlavný jednateľ a tréner pán Michal Wirgha, zapisovateľ pán Gustáv Pihler a ďalších 13 členov výboru.
       Prvou úlohou výboru bolo vybudovanie ihriska na "Dolných Pieskoch". Teraz je tam parkovisko ND Žilina. Potom začali s vlastnou činnosťou, futbalovými tréningami a zápasmi. Hráči a členovia výboru ŠK si vlastnými silami upravili futbalové ihrisko za 1 a ½ mesiaca.
        Okrem futbalistov mal športový klub aj sekciu "Wolleyball", ktorí mali ihrisko na dvore Mešťanskej školy na námestí, teraz budova Mestského úradu. Bol to teda od samého začiatku klub športový a nie iba futbalový. Športový klub Rajec bol prijatý do Československej asociácie fotballovej dňa 28. februára 1931. V tom čase mal klub 1 družstvo dospelých a 1 družstvo dorastencov vo futbale. ...viac informácií
Galérie archívnych fotgrafií Športového klubu
Telocvičné jednoty OROL a SOKOL
 Telocvičné jednoty OROL a SOKOL - fotogaléria Telocvičné jednoty OROL a SOKOL - fotogaléria   Telocvičné jednoty OROL a SOKOL - fotogaléria  Telocvičné jednoty OROL a SOKOL - fotogaléria
Futbalový klub Rajec
 Futbalový klub Rajec - fotogaléria Futbalový klub Rajec - fotogaléria   Futbalový klub Rajec - fotogaléria  Futbalový klub Rajec - fotogaléria
Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec
 Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec - fotogaléria Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec - fotogaléria   Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec - fotogaléria  Jubileum 50. rokov a 75. rokov vzniku TJ Rajec - fotogaléria
Československá spartakiáda 1955 - 1985
 Československá spartakiáda 1955 - 1985 - fotogaléria Československá spartakiáda 1955 - 1985 - fotogaléria   Československá spartakiáda 1955 - 1985 - fotogaléria  Československá spartakiáda 1955 - 1985 - fotogaléria
TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel
- Odbor turistiky a Odbor ZRTV
 TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel -Odbor turistiky a Odbor ZRTV - fotogaléria TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel -Odbor turistiky a Odbor ZRTV - fotogaléria   TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel -Odbor turistiky a Odbor ZRTV - fotogaléria  TJ Jednota Rajec, Volejbalový oddiel - Bežecký oddiel - Lyžiarský oddiel -Odbor turistiky a Odbor ZRTV - fotogaléria
naspäť
 
SÚKENKA
                 Z kroniky Rajeckej továrne na súkno "Tá fabrika stojí za tri poldeci pálenky !"

      V roku 1909 predstavitelia riaditeľstva Žilinskej súkennej továrne prišli do Rajca s ponukou postaviť tu fabriku. Nestretli sa so záujmom obecného zastupiteľstva pre takéto podnikanie. Ponuka fabriky v obecnom zastupiteľstve dva krát prepadla.
     "Tá fabrika stojí za tri poldeci pálenky !" To richtár Imrich Rybárik zaplatil po tri poldeci pálenky tým dvom "virilistom", ktorých hlasy v obecnom zastupiteľstve rozhodli, že fabrika má byť v Rajci vybudovaná. Stalo sa tak v Hostinci u Holzmana, kde Rybárik presvedčil svojich obecných spoluotcov, že zle rozmýšľajú, keď tvrdia, že fabriku v Rajci nepotrebujú."
27.8.1891 Hornouhorská továreň na vlnený tovar, vojenské súkno a prikrývky, Karol Löw v Žiline.
30.5.1897 Účastinná spoločnosť.
1904 Hornouhorská továreň na vlnené látky, úč. spol. v Čadci.
15.1.1910 Rajecká továreň na súkno úč. spol. v Rajci; (Rajeczi posztó – gyár reszvény, tarsaság, Rajeczen).
1.8.1910 Začiatok výroby Rajeckej súkenky
1918 Žilinská súkenná továreň, úč. spol. v Žiline;
Čadčianska súkenná továreň, úč. spol. v Čadci;
Rajecká súkenná továreň, úč. spol. v Rajci;
14.12.1919 Prvý slovensky písaný zápis v podnikovom registre, podľa ktorého sa názov podniku mení na Rajecká súkenná továreň, úč. spol. v Rajci.
5.9.1945 Prvý zápis po oslobodení a obsahuje: "Rozhodnutím povereníctva SNR pre priemysel a obchod z 11.X.1945 čís. 503-3035/DR.K/B bola na uvalená Národná správa".
25.2.1947 Zápis v podnikovom registre: "Dňom 1. januára 1946 bola majetková podstata prenesená na "SLOVENA", slovenské vlnárske závody, národný podnik v Žiline."
Zdroj - Kronika Slovena Rajec; Žilina, 9.mája 1960;

 

naspäť
 
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Z kroniky Dobrovoľného hasičského zboru .... (odpis celej kroniky ... tu)
       "Miluj bližného ako seba samého" Toto heslo píšeme na štít hasičstvu a dbajme aby tento náš štít, ktorý bude hlásať potomstvu česť otcov, aj v našom sbore zostal čistý a nepoškvrnený.
      11.ho januára 1925 bolo svolané valné shromáždenie, stanovy sboru schválené a nasledovný funkcionári zvolený: veľ. Štefan Zafka; nv. Viktor Rybár; taj. Viliam Kohn; pokl. Frant. Mihálik; Sb. Lekár Dr. Pokorný; stroj. Št. Schmigutz; gazda Jakub Čerňanský; revisori Hrehor Maršala, Ondrej Kosper, Pavel Žilinčik.
      Sľub zložilo 37 hasičov 19.ho mája 1925 k rukám zemského veliteľa Vojtecha Nemaka.
naspäť

                                             Z histórie Mestskej polície - kedysi a dnes
         Pozorný obyvateľ si mohol všimnúť, že sa blíži 10. výročie založenia mestskej polície v Rajci. Túto história si však nemožno pripomínať „len“ desaťročím späť, čo by bol veľmi krátky časový úsek. Obdoba „mestskej polície“ má v Rajci omnoho hlbšie korene, spájajúce niekoľko storočí naspäť.
        Kedy presne vznikla obdoba dnešnej polície, nie je známe, avšak môžeme porovnať úlohy ktoré boli vykonávané vtedy a dnes. ... celý článok

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa