KLUB DÔCHODCOV

 na späť
 Klub dôchodcov Rajec
Klub dôchodcov v Rajci začal po prvý krát svoju činnosť 15.mája 1978.
Pôvodne sa nachádzal na Námestí SNP, ale z asanačných dôvodov bol presťahovaný v roku 1986 na Nádražnú ulicu. Pri klube dôchodcov sa uskutočnila prístavba , ktorá bola otvorená 26. januára 1990.
Klub dôchodcov sa považuje za denné centrum podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinného od 1. januára 2009. V súčasnosti má vyše 100 členov. Členovia sa tu stretávajú každý deň okrem piatku a soboty od 14,00 h. do 17,00 h.
Činnosť denného centra sa riadi podľa schváleného ročného plánu, uspokojuje kultúrne a spoločenské potreby členov. Aktivity pre členov denného centra: - výročná členská schôdza; - návšteva chorých členov denného centra; - fašiangové posedenie; - posedenie pri čaji a káve spojené s kultúrnym programom; - brigáda vo dvore; - stavanie mája; - beseda o ľudových zvykoch a tradíciach v našom meste; - Deň matiek, váľanie mája; - Jánske posedenie pri guľáši; - Anna bál; - turistická vychádzka v blízkom okolí; - oslava mien Mária... návšteva múzea; - Úcta k starším; - spomienka na zosnulých členov; - Katarínska zábava spojená s Mikulášom; - posedenie pri stromčeku, besedy. Na týchto aktivitách vystupuje hudobná skupina Kvanto, ktorá vždy obohatí program dobrou náladou, nechýbajú ani deti z miestnych škôl Mesta Rajec, ktoré svojím programom vnesú radosť a potešia prítomných.

Klub dôchodcov - denné centrum stretáva jeden až dva krát ročne s družobnými klubmi z Martina, Turčianskych Teplíc, Ružomberka, Liptovskej Osady, Bieleho Potoka, Dolného Kubína, Nitrianského Pravna, Kremnice a Novákov, kde si navzájom vymieňajú skúsenosti.
Príďte medzi nás budete vítaní !
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa