Dotácie z rozpočtu Mesta

Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2023

Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec pre občianske združenia, športové kluby a cirkvi na rok 2023           Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 88/2022 zo dňa 15.12.2022, zasadnutia… viac informácii

Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2022

Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec pre občianske združenia, športové kluby a cirkvi na rok 2022           Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 107/2021 zo dňa 2.12.2021, zasadnutia… viac informácii

Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2021

 Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec pre občianske združenia, športové kluby a cirkvi na rok 2021           Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 105/2020 zo dňa 3.12.2020, zasadnutia… viac informácii

Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2020

Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec pre občianske združenia, športové kluby a cirkvi na rok 2020           Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 111/2019 zo dňa 12.12.2019, zasadnutia… viac informácii

Schválené dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

 Dodatočne schválenie dotácií z rozpočtu mesta pre OZ a športové kluby na rok 2019 na základe navýšenia rozpočtu mesta na MZ zo dňa 23.5.2019 a zasadnutia Komisie ŠKŠ dňa 27.6.2019   Príspevky športov… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa