Sociálna starostlivosť

              SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
 
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 - Domov vďaky Rajec
 
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 - Opatrovateľská služba Mesto Rajec
 
KOMUNITNÝ PLÁN MESTA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB RAJEC
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva samospráve zo Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť
viac informácií: Komunitný plán mesta Rajec  
 
 Domov vďkaky; odkaz na novú stránku
DOMOV VĎAKY - RAJEC
Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec 
Kontakt: 
Adresa:  Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec 
Telefón:  041 - 5423726    Fax:  041 - 5422175
www:  domovvdaky.info   email:  domovvdaky@mail.t-com.sk
 
 Klub dôchodcov Rajec
KLUB DÔCHODCOV
Kontakt:    ... viac informácií
Adresa:  Mestský úrad oddelenie správne
                Námestie SNP 2/2,01501 Rajec 

Telefón:  041 - 5076511    Fax:  041 - 5422224
                Denné centrum - Klub dôchodcov
Telefón: 041- 5422532 vždy od 14,00h.- 17,00h.
                denne okrem piatku a soboty.
 
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ŽILINA
pracovisko Rajec
Kontakt: 
Adresa: 
- ÚPSVaR Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Telefón:
- Oddelenie služieb pre občana: 041 - 2442 212, -312, -313
Úradné hodiny:
- Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
- Utorok     8:00-12:00 13:00-15:00
- Streda     8:00-12:00 13:00-17:00
- Štvrtok         nestránkový deň
- Piatok     8:00-12:00
www:  ÚPSVaR Žilina  
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť

Máte v rodine príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhej osoby?

  Máte v rodine príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhej osoby?   Človek s pribúdajúcimi rokmi prichádza nato, že už nie všetko dokáže vybaviť, urobiť či pozháňať ako kedysi. S pribúdajúcim vekom sily ubúdajú, a akosi sa nám niekedy zdá, že už neurobíme veci tak rýchlo, prípadne… viac informácii

Sociálne služby v meste Rajec – ústavná starostlivosť

  Sociálne služby v meste Rajec – ústavná starostlivosť        Forma pomoci pri starostlivosti o odkázaného člena rodiny môže byť formou opatrovateľskej služby prostredníctvom profesionálnych opatrovateliek v domácom prostredí, alebo ak sa opatrovaný alebo rodina… viac informácii

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár
  Denný stacionár   Pozitíva denného stacionára: -  postihnutý nie je úplne vytrhnutý zo svojho prirodzeného prostredia,-  väčšia zainteresovanosť rodiny a menší emocionálny tlak na príbuzných, možnosť    poradenstva,-  aktivizácia postihnutého,… viac informácii

V krízových situáciách života pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK

V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK
V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK   Od 15. februára 2019 pracuje Rodinné centrum pomoci  a Nadácia Žilinského samosprávneho kraja na novej adrese v Považskej galérii umenia, Ul.Republiky 1, 010 01 Žilina. Priestory sú klientom… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa