Majetok Mesta Rajec na odpredaj/prenájom/prevod

Prevod majetku Mesta Rajec

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce - 13.4.2021 (Vladimír Baďura a Mária Baďurová)

M E S T O   R A J E C Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí  Mesto… viac informácii

Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu - 9.2.2021 (J. Smieško)

M E S T O R A J E CNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec ZVEREJNENIE ZÁMERUprenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec… viac informácii

Zverejnenie zámeru prenechania majetku Mesta Rajec do nájmu - 16.11.2020 (L. Tabaček)

M E S T O R A J E CNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575podľa § 9a ods. 9/ písm. c)… viac informácii

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Mesta Rajec - 16.11.2020 (spoločnosť Klucho, s.r.o)

M E S T O  R A J E CNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575podľa § 9a ods. 8/ písm. e)… viac informácii

Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-25.11.2016

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o… viac informácii

Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-07.10.2016

ZVEREJNENIE ZÁMERU   prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí    Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575   podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa