Pomoc.sk - Zodpovedene.sk - Ovce.sk

Združená linka - pomoc.sk
Ubližujú ti na internete? Prezradil si niekomu príliš veľa? Zradili ťa priatelia? Nadávajú a vysmievajú sa ti? Vydierajú ťa? Na stránke www.pomoc.sk ti poradia s problémami na internete.
 logo-www.pomoc.sk Cieľom "Združenej linky pomoci (....viac informácií)" je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií.
Združená linka pomoci je súčasťou projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska komisia v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus.
Linka pomoci - Pomoc.sk vznikla združením Linky detskej istoty Unicef a linky pomoci projektu Zodpovedne.sk.

 Bezplatná linka pomoci 116 111  Potrebujem@pomoc.sk - email  Livechat - pomoc.sk
TELEFÓNNA LINKA
nonstop telefonická pomoc
na čísle 116 111
EMAIL
konzultácie pomocou emailu
potrebujem@pomoc.sk
LIVECHAT
online čet s operátorom
v čase 16:00 až 22:00

Súvisiace projekty:
NEHEJTUJ.sk je multimediálny projekt určený do slovenských základných a stredných škôl, ale aj do iných štátnych i súkromných inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou. NEHEJTUJ.sk je multimediálny projekt určený do slovenských základných a stredných škôl, ale aj do iných štátnych i súkromných inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou.   ...viac informácií
 - Cieľom projektu je vzdelávanie prostredníctvom faktov a emócií. Všetko, čo sa učíme len pomocou strohých informácií sa nás bytostne netýka. Čísla, štatistiky či ponaučenia z klasických učebníc nedokážu nahradiť stretnutie s ľuďmi, ktorí na vlastnej koži zažili diskrimináciu, xenofóbiu či šikanovanie. Takouto osobou môže byť úplne neznámy človek, dokonca herec či animovaná postavička. Nahliadnutie do pocitov človeka prináša nové poznanie. To všetko dokáže urobiť s našimi citmi film, dokumentárny, hraný či animovaný. Skúsme teda zmeniť postoje žiakov na Slovensku a vyvolať u nich nový emocionálny zážitok, aby si uvedomili a pochopili dôsledky nenávisti cez svoju vlastnú radosť, smútok či hnev.
logo-stopline.sk Národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk, ktoré bojuje proti:   ...viac informácií
 - zneužívaniu detí detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming...),
-   rasizmu a xenofóbii,
-   inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu.
logo-www.zodpovedne.sk Projekt Zodpovedne.sk je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu a mobilných telefónov.   ...viac informácií
Je podporovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Jedným z dôvodov vzniku projektu je čoraz rozšírenejšie používanie internetu a narastanie jeho významu v živote detí a mladých ľudí.
Úlohou projektu je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o zodpovednom používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva, či pomoci.
logo-www.ovce.sk Projekt Sheeplive (slovenský originál OVCE.sk) vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk.  ...viac informácií
Projektovými partnermi sú ďalej Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky a Slovenský výbor pre Unicef. Hlavným cieľom projektu je detský animovaný seriál a medzinárodný internetový portál. Projekt sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií.
Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa