ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
26.11.2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2021
2021/281
43,000.00 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r .s. p."
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
detail
25.11.2021 Darovacia zmluva
2021/280
1,096.09 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
15.11.2021 Kúpna zmluva uzatvorená na základe výsledkov VOS
2021/279
1,900.00 Mgr. Radoslav Matula
Martin
detail
12.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/273
20.00 Mária Števková Rajčanová
Rajec
detail
12.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/274
20.00 Mária Števková Rajčanová
Rajec
detail
12.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/275
20.00 Peter Tarana
Rajec
detail
12.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/276
40.00 Ing. Jozef Smatana
Kysucké Nové Mesto
detail
12.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/277
30.00 Ladislav Stehlík
Rajec
detail
12.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/278
20.00 Ladislav Stehlík
Rajec
detail
11.11.2021 Kúpna zmluva č. 2021/272
2021/272
718.90 Ján Fabana a Elena Baránková
Rajec
detail
09.11.2021 Dodatok č. 1/ k Rámcovej zmluve o poskytovaní verejnoprospešných služieb, výkonov a prác č. 165/2021 zo dňa 31.8.2021
2021/271
135,000.00 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r .s. p."
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
08.11.2021 Zmluva o dielo č. 2021/268
2021/268
47,395.34 Energy Pro, s. r. o.
Škultétyho 78, 010 01 Žilina
detail
05.11.2021 Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G
2021/269
0.00 Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr.č.2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
detail
03.11.2021 Darovacia zmluva
2021/267
814.41 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
03.11.2021 Zmluva o dielo
2021/266
117,597.29 PeHaeS, s. r. o.
Štrková 4, 011 88 Žilina
detail
29.10.2021 Zmluva o nájme bytu
2021/263
116.78 Tomáš Mišo a manželka Miriam Mišová
Rajec
detail
29.10.2021 Zmluva o nájme bytu
2021/264
38.53 Peter Hudek
Rajec
detail
28.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2021
2021/262
300.00 Stolnotenisový klub Rajec
Smreková 187/1, 015 01 Rajec
detail
25.10.2021 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2021/259
15.80 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
25.10.2021 Zmluva o dielo č. 2021/261
2021/261
740,581.18 LUMA-SK, spol. s r. o.
Dolná Tižina 221, 013 04
detail
22.10.2021 Dodatok č. 1/ k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 1.12.2017
2021/260
140.00 GAJOS, s. r. o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
detail
20.10.2021 Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-75
2021/247
72,000.00 Fond na podporu športu
Stromová 9, 831 01 Bratislava
detail
14.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/253
20.00 Jakub Grísa
Rajec
detail
14.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/254
10.00 Oľga Slottová
Rajec
detail
14.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/255
20.00 Eva Paprskárová
Rajec
detail
14.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/256
30.00 Mária Rybárová
Rajec
detail
14.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/257
20.00 Ján Kurajský
Považské Podhradie
detail
14.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/258
20.00 Katarína Kurajská
Považské Podhradie
detail
08.10.2021 Darovacia zmluva č. 21702/2021
2021/249
1,300.00 Nadácia Pontis - Nadačný fond Tesco
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
07.10.2021 Dodatok č. 1/ k zmluve o výpožičke č. 166/2021 zo dňa 31. augusta 2021
2021/248
0.00 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r .s. p."
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
detail
06.10.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme byty č. 2011/119 zo dňa 1.4.2011
2021/246
0.00 Anna Fabanová
Rajec
detail
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu
2021/237
101.48 Beáta Trnovcová
Rajec
detail
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu
2021/238
97.77 Bc. Dominika Záňová
Rajec
detail
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu
2021/239
88.09 Marián Krajčoviech a manželka Dominika Krajčoviechová
Rajec
detail
29.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/243
20.00 František Pekara
Rajec
detail
29.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2021/244
20.00 Roman Grečnár
Rajec
detail
29.09.2021 Zmluva o odbornej výchovno-vzdelávacej činnosti a zodpovednosti za deti
2021/245
0.00 Mgr. Silvia Frišová
Hlboká cesta 8378/20E, 010 01 Žilina
detail
29.09.2021 Zmluva o poskytnutí finančného prispevku
2021/242
13,000.00 Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu
Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
29.09.2021 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2021/195
0.00 Klaudia Dubovcová
Rajec
detail
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu
2021/196
102.21 Ivana Zacharová a manžek Radomír Zachar
Malá Čierna
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/197
118.39 Michal Gažo
Rajec
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/198
83.24 Denisa Tabačková
Rajec
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/199
150.17 Miriam Lednická
Rajec
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/200
89.32 Margita Novanská
Rajec
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/201
113.51 Andrea Náležinská
Rajec
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/202
150.17 Dana Mužíková
Rajec
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/203
89.32 Oľga Gabajová
Rajec
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/204
113.51 Simona Ďuranová
Rajec
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/205
150.17 Mgr. Katarína Ligasová a manžel Martin Ligas
Rajec, Fačkov
detail
29.09.2021 Nájomná zmluva
2021/206
89.32 Dávid Pekarík a manželka MUDr. Lucia Pekaríková
Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 14 27 39 52 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa