Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za rok 2012

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 4. štvrťrok 2012
IČO Obchodný názov Uhradená suma s DPH Predmet fakturácie Dátum úhrady
00630616 Maratón klub Rajec 2000,00 Nástenný jednolistový kalendár 27.12.2012
36414930 MIKOMIX spol. s r.o. 2077,37 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky - Kult. dom 27.12.2012
31590250 Žilinské komunikácie, a.s. 1458,00 Technická soľ 20.12.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1199,00 Nedoplatok - el.energia - MsÚ a Radnica - 11/2012 27.12.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3692,00 Zál.platby el.en.-VO,Denné centrum pre dôch.,WC,trh,Kult.dom, park.aut.,MsÚ dielne-12/2012 18.12.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 9407,00 El. energia - MsÚ a Radnica - 12/2012 20.12.2012
45336580 EL-MA, s.r.o. 2481,83 Rekonštrukcia havarijného stavu verejného osvetlenia - ul. Jabloňová 18.12.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2573,34 Teplo, TÚV a SÚV - byt.dom Lúčna - 11/2012 12.12.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1948,03 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 11/2012 14.12.2012
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 9822,00 Plyn - Kult.dom, Denné centrum pre dôchod., byt. dom 1.mája, MŠ a ŠJ Obrancov mieru, S. Chalupku - 12/2012 17.12.2012
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4751,44 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 11/2012 11.12.2012
36400491 T+T, a.s. 2276,18 Vývoz odpadu - obyvatelia - 11/2012 11.12.2012
36396222 AutoCont SK a.s. 9598,80 Nákup nového servera 27.12.2012
35074868 D.M.D Rastislav Čarvaga 1236,00 Rekonštrukcia strechy na budove MsÚ - spojovacia strecha k Veľkej zasadačke 18.12.2012
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2760,00 Stravný lístok - 920 ks 11.12.2012
45336580 EL-MA, s.r.o. 1386,49 Oprava verejného osvetlenia , údržba zelene 11.12.2012
37972316 Ing. Zuzana Šparcová 1944,00 Projektová dokumentácia : Denné centrum pre dôchodcov - stavebné úpravy 03.12.2012
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 1050,98 Oprava komunikácie 26.11.2012
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 2053,44 Rekonštrukcia MK Švermova ul. 29.11.2012
31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 1038,38 Vyúčtovanie farebných a čiernobielych výstupov - 8-10/2012 19.11.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3703,00 El.energia - VO,Denné centrum pre dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom, park.aut.,MsÚ dielne - 10/2012 15.11.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 5351,00 El. energia - MsÚ a Radnica - 11/2012 15.11.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1827,06 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 10/2012 15.11.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2484,95 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna 1132 - 10/2012 15.11.2012
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 8557,00 Plyn - Kult.dom, Denné centrum pre dôchod., byt. dom 1.mája, MŠ a ŠJ Obrancov mieru, S. Chalupku - 10/2012 15.11.2012
36400491 T+T, a.s. 2839,45 Vývoz odpadu - obyvatelia - 10/2012 14.11.2012
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6939,91 Uloženie a zneškodnenie odpadov na skládke - 10/2012 14.11.2012
31582397 KOVORAJ s.r.o. 1010,00 Zámočnícke výrobky - bránka, mreže, stojan na bicykle 06.11.2012
36734390 BROS Computing,s.r.o. 1206,20 Tonery a farby do tlačianí 05.11.2012
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3090,00 Stravný lístok - 1030 ks 15.11.2012
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 1171,29 Zhotovenie základových pätiek pod náhrobné kamene v novej časti cintorína 09.11.2012
33368678 Miroslav Ďurana 1258,90 Zhodnotenie bytového domu - dorozumievacie zariadenie 26.10.2012
30224802 DEXTRADE Žilina s.r.o. 4999,44 Detské ihrisko 26.10.2012
45336580 EL-MA, s.r.o. 1376,56 Oprava verejného osvetlenia a oprava mestského rozhlasu 26.10.2012
37430599 ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ 1139,02 Údržba v bytovom dome 1.mája 23.10.2012
31564682 CHUDOVSKÝ a.s. 1322,50 Odpadové nádoby 1100 l - 10 ks 12.10.2012
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1078,28 Vodné, stočné a zrážková voda - MŠ a ŠJ Obrancov mieru, byt. dom S.Chalupku, Kult. dom - 26.6.-30.9.2012 17.10.2012
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1504,50 Vodné, stočné a zrážková voda - byt. dom Lúčna - 26.6.-30-9.2012 17.10.2012
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1162,61 Vodné, stočné a zrážková voda - byt. dom 1.mája - 26.6.-30-9.2012 17.10.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3692,00 Zál.platby el.en.-VO,Denné centrum pre dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom, park.aut.,MsÚ dielne-10/2012 15.10.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 4869,00 El.energia - MsÚ a Radnica - 10/2012 15.10.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1286,69 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 9/2012 15.10.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1690,42 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 9/2012 17.10.2012
34128344 CESTY NITRA, a.s. 1440,00 Oprava komunikácie na ul. Vojtová a Bystrická 12.10.2012
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 5753,00 Plyn - Kult.dom, Denné centrum pre dôchod., byt. dom 1.mája, MŠ a ŠJ Obrancov mieru, S. Chalupku - 9/2012 12.10.2012
36400491 T+T, a.s. 2276,18 Vývoz odpadu - 9/2012 - obyvateľstvo 12.10.2012
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5681,95 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 9/2012 12.10.2012
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2910,00 Stravné lístky - 970 ks 08.10.2012
40742261 Jozef Imrišek ml. 1640,00 Rekonštrukcia budovy na futbal. štadióne - práce naviac 08.10.2012
31634800 VINUTA s.r.o. 9480,00 Mantinely - hokejbalové ihrisko 12.10.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 3. štvrťrok 2012
IČO Obchodný názov Uhradená suma s DPH Predmet fakturácie Dátum úhrady
36320854 mmcité2 s.r.o. 2143,20 Parková lavička s operadlom a dopravou 21.09.2012
35718986 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 1751,83 Hokejbalové ihrisko 18.09.2012
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 3369,83 Zhotovenie spevnenej plochy na ul. Ružovej 20.09.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1174,64 Nedoplatok - el. energia - VO, trhovisko, Kult. dom, MsÚ dielne, park. automaty - 1-8/2012 24.09.2012
40742261 Jozef Imrišek ml. 8242,89 Rekonštrukcia budovy na futbal. štadióne 20.09.2012
35718986 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 1223,15 Hokejbalové ihrisko 12.09.2012
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 3738,40 Spevnená plocha - ul. Jabloňová 13.09.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1709,76 Teplo, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 8/2012 14.09.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1251,85 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 8/2012 14.09.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1875,00 Zál.platby elekt.ener.-MsÚ a Radnica -9/2012 14.09.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3703,00 Zál.platby el.en.-VO,Denné centrum pre dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom, park.aut.,MsÚ dielne-9/2012 14.09.2012
36400491 T+T, a.s. 2851,03 Vývoz odpadu - obyvatelia - 8/2012 10.09.2012
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 7569,19 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 8/2012 10.09.2012
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2841,00 Plyn - Kult. dom, Denné centrum pre dôchod., byt. dom 1.mája, MŠ a ŠJ Obrancov mieru, S. Chalupku - 9/2012 14.09.2012
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2760,00 Stravné lístky - 8/2012 17.09.2012
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 2361,28 Zhotovenie spevnenej plochy na ul. Javorovej 03.09.2012
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 2132,64 Asfaltovanie časti ulice Fučíkovej od prevádzky ZIPP po prevádzku Kofola 03.09.2012
31333630 ORAG Slovakia s.r.o. 1020,08 Piesok triedený - údržba futbalového štadióna 27.08.2012
34128344 CESTY NITRA, a.s. 19967,45 Rekonštrukcia komunikácie na ul. Vojtovej a parku na ul. Bystrickej 20.09.2012
34128344 CESTY NITRA, a.s. 23817,97 Rekonštrukcia chodníka na ul. Bystrickej 28.09.2012
34128344 CESTY NITRA, a.s. 4999,32 Hokejbalové ihrisko - výstavba 03.09.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1195,68 Teplo, TÚV, SÚV - MŠ Mudrochova - 7/2012 13.08.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1685,15 Teplo, TÚV, SÚV - byt. dom Lúčna - 7/2012 15.08.2012
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2126,00 Záloh.platba na dodávku plynu - 1.8.-31.8.2012 13.08.2012
36400491 T+T, a.s. 2276,18 Vývoz odpadov - obyvatelia - 7/2012 13.08.2012
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5570,93 Uloženie a zneškodnenie odpadov - 7/2012 13.08.2012
31606458 Saroute, spol.s r.o. 3456,00 Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Rajec 13.08.2012
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2850,00 Stravné lístky - 950 ks 13.08.2012
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1202,27 Vodné, stočné, zrážková voda - MŠ a ŠJ Obrancov mieru, byt.dom S.Chalupku, Kult. dom - 27.3. - 30.6.2012 25.07.2012
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1513,39 Vodné, stočné, zrážková voda - byt.dom Lúčna - 27.3. - 30.6.2012 25.07.2012
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1198,37 Vodné, stočné, zrážková voda - byt.dom 1.mája 430 - 28.3. - 30.6.2012 25.07.2012
37430599 ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ 2383,80 Rekonštrukcia v byt. dome na ul. 1.mája 430 - kanalizačná šachta 16.07.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1235,38 Dodávka tepla, TUV a SUV - MŠ Mudrochova - 6/2012 11.07.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1731,42 Dodávka tepla, TUV a SUV - bytový dom Lúčna - 6/2012 12.07.2012
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5180,35 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 6/2012 13.07.2012
36400491 T+T, a.s. 2276,18 Vývoz odpadov - obyvatelia - 6/2012 13.07.2012
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2126,00 Záloh.platba na dodávku plynu - 1.7.-31.7.2012 12.07.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3703,00 El.energia - VO, Denné centrum, WC, trh, Kult. dom, park.automaty, MsÚ dielne - 7/2012 16.07.2012
45336580 EL-MA, s.r.o. 2067,37 Oprava na verejnom osvetlení a oprava mestského rozhlasu 23.07.2012
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2850,00 Stravné lístky 950 ks 12.07.2012
0 GFCH s.r.o. 6569,47 Osadenie revíznych šácht na kanalizačné prípojky ul. Bystrickej v Rajci. 17.07.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2012
IČO Obchodný názov Uhradená suma s DPH Predmet fakturácie Dátum úhrady
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1255,67 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 5/2012 15.06.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1862,47 Teplo, TÚV a SÚV - byt.dom Lúčna - 5/2012 15.06.2012
45336580 EL-MA, s.r.o. 1352,34 Oprava verejného osvetlenia a mestského rozhlasu 18.06.2012
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6161,24 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 5/2012 14.06.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3703,00 Zál. platba - VO,Klub dôchodcov,WC,trh.,NO,Kult. dom,park. automaty,MsÚdielne-6/2012 15.06.2012
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2182,00 Plyn - Kult. dom, Klub dôchodcov, byt. dom 1.mája, MŠ a ŠJ Obrancov mieru, S. Chalupku - 6/2012 15.06.2012
36400491 T+T, a.s. 2818,81 Vývoz odpado - obyvateľstvo - 5/2012 14.06.2012
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3090,00 Stravné listky 1030 ks 15.06.2012
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 7292,82 Oprava výtlkov na metských komunikáciach a spätnú úpravu po rozkopoch 18.06.2012
36631124 Slovenská pošta a.s. 1056,40 Poštový úver 3/2012 a nájom poštového priečinka 10.05.2012
36382973 AGROREGIÓN a.s. 12000,00 Stavba hnojiska 31.05.2012
31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 1292,06 Vyúčtovanie výstupov kopírky k 4/2012 23.05.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1623,38 Spotreba tepla, TÚV a SÚV - MŠ a ŠJ Mudrochova 4/2012 16.05.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2332,06 Spotreba tepla, TÚV a SÚV - byt.dom Lúčna 4/2012 14.05.2012
36400491 T+T, a.s. 2828,75 Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 4/2012 14.05.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1588,00 Zálohové platby el.en. - MsÚ a Radnica - 5/2012 16.05.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3703,00 Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-5/2012 16.05.2012
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5552,54 Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja 4/2012 14.05.2012
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 3171,00 Záloh.platba na dodávku plynu - 1.5.-31.5.2012 18.05.2012
31364501 Železnice Slovenskej republiky 33480,26 Kúpa pozemku č.1385/9 04.05.2012
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2220,00 Stravné lístky 740 ks. 11.05.2012
45336580 EL-MA, s.r.o. 1503,53 Opravy na verejnom osvetlení a na mestskom rozhlase 11.05.2012
4205457501 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 1207,44 Posypový materiál na zimnú údržbu 2011/2012 26.04.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3703,00 Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-4/2012 16.04.2012
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3884,00 Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 4/2012 16.04.2012
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1358,95 Vodné, stočné - MsÚ, ZUŠ a byt. dom S.Ch. 1089/34 - do 27.-28.3.2012 23.04.2012
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1383,76 Vodné, stočné a zrážk. voda - byt. dom Lúčna 1132 - do27. a 31.3.2012 23.04.2012
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1046,38 Vodné, stočné a zrážk. voda - byt. dom 1.mája 430 - do28. a 31.3.2012 23.04.2012
36052981 REDOX, s.r.o. 2268,07 Roč.servis.prehl.nadstavby FAUN VIAJET 6RH na vozidle ZA 552 ER 16.04.2012
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5639,65 Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja 3/2012 12.04.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2954,82 Spotreba tepla, TÚV a SÚV - byt.dom Lúčna 3/201 16.04.2012
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1850,10 Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 3/2012 12.04.2012
36400491 T+T, a.s. 2246,45 Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 3/2012 12.04.2012
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 5919,00 Záloh.platba na dodávku plynu - 1.4.-30.4.2012 16.04.2012
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1365,86 Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 4. - 6. 2012 19.04.2012
33856052 Stanislav URÍK - Staviteľ 1068,05 Vývoz odpadu vo VOK - 3/2012 (do 30.3.2012) 12.04.2012
45336580 EL-MA, s.r.o. 1182,65 Opravy na verejnom osvetlení 19.04.2012
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3120,00 Stravné lístky 1040 ks. 12.04.2012
35289830 Ľubomír Záň 1061,64 Posypový materiál na zimnú údržbu mesta Rajec 10.04.2012
11906022 Marián Šupa 1168,60 Náhradné diely do krovinorez. FS 400, FS 450 10.04.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 1. štvrťrok 2012
IČO Obchodný názov Uhradená suma s DPH Predmet fakturácie Dátum úhrady
31628541 SATES a.s. 1892,40 Dodávka a montáž zvis.dopr.značiek - nám.SNP,ul. M.R.Štef. a Štúrova 20.03.12
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 2175,62 Nedoplatok - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 2/2012 22.03.12
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3703,00 Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-3/2012 13.03.12
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 6371,00 Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 3/2012 13.03.12
37805533 Združenie obcí Rajecká dolina 1166,40 Údržba priestranstiev nakladačom KRAMER 13.03.12
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5331,71 Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja 2/2012 13.03.12
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2307,05 Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 2/2012 09.03.12
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3591,72 Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 2/2012 09.03.12
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 9602,00 Záloh.platba na dodávku plynu - 1.3.-31.3.2012 13.03.12
36400491 T+T, a.s. 2810,53 Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 2/2012 13.03.12
35289830 Ľubomír Záň 2764,80 Zimná údržba miesnych komunikácií - 2/2012 (16.2.-29.2.2012) 16.03.12
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00 Stravné lístky 1000 ks. 12.03.12
35289830 Ľubomír Záň 1468,80 Zimná údržba miesnych komunikácií - 2/2012 (do 16.2.) 05.03.12
31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 1454,42 Vyúčtovanie výstupov kopírky k 1/2012 27.02.12
35743565 MAGNA E.A. s.r.o. 1092,94 Za dodávku elektriny 1.12.2011-31.1.2012 23.02.12
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 8339,00 Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 2/2012 14.02.12
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3703,00 Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-2/2012 14.02.12
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3415,12 Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 1/2012 14.02.12
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2111,11 Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 1/2012 14.02.12
35289830 Ľubomír Záň 2826,00 Zimná údržba miesnych komunikácií - 1/2012 (17-31.1.) 17.02.12
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4483,84 Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja -1/2012 14.02.12
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 10096,00 Záloh.platba na dodávku plynu - 19.1.-29.2.2012 14.02.12
36400491 T+T, a.s. 2246,45 Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 1/2012 14.02.12
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 3989,76 Nedoplatok za dodávku plynu - 1.1.-18.1.2012 06.02.12
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2568,70 Nedoplatok za dodávku plynu - 19.1.-31.12.2011 06.02.12
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00 Stravné lístky 1000 ks. 06.02.12
35289830 Ľubomír Záň 1642,20 Zimná údržba miesnych komunikácií - 1/2012 (do 16.1.) 30.01.12
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1471,38 Vodné, stočné - MsÚ, Kult.dom, byt.dom S.Chal. 1089 - do 31.12.2011 30.01.12
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1158,97 Vodné, stočné, zrážky - byt.dom 1. mája - do 31.12.2011 30.01.12
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1520,87 Vodné, stočné, zrážky - byt.dom Lúčna - do 31.12.2011 30.01.12
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 6329,43 Nedoplatok el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-7.8.-31.12.2011 24.01.12
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1365,86 Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 1. - 3. 2012 20.01.12
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3131,09 Nedoplatok-el.energia - MsÚ budova a Radnica - 12/2011 20.01.12
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1938,36 Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 12/2011 13.01.12
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3001,78 Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 12/2011 13.01.12
35289830 Ľubomír Záň 1530,60 Zimná údržba miesnych komunikácií - 12/2011 13.01.12
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3703,00 Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-1/2012 13.01.12
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 8807,00 Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 1/2012 13.01.12
43849164 DJ STAV, s.r.o. 3087,03 Verejné obstarávanie "Pamiatková zóna Rajec" 05.01.12
36400491 T+T, a.s. 2812,20 Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 12/2011 13.01.12
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4948,22 Uloženie a zneškod. odpadu na skládke v Šuji - 12/2011 13.01.12
31586163 HOUR, spol.s r.o. 1091,82 Systémová údržba - HUMAN Klasik - rok 2012 17.01.12
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2028,00 Stravné lístky 676 ks. 13.01.12
34128344 CESTY NITRA, a.s. 13713,59 Úprava brehov - most Vojtová 20.01.12
10945105 ELEKTRIK Jaroslav Michalovič 4527,04 Úpravy priestorov v MŠ Mudrochova 20.01.12
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa