Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2019/026309-002/Hnl Vybavuje/linka Mgr. Hanuliaková Žilina, dňa 03.06.2019 VEC: Oznámenie o strategickom… viac informácii

Okresný úrad Žilina - Oznámenie o strategickom dokulnente "Územný plán obce Kl'ače - Zmeny a doplnky č. 2"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINAodbor starostlivosti o životné prostredieoddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostrediaVysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina OU-ZA-OSZP3-2019/030734-002/ HnIOznámenie o strategickom dokulnente "Územný plán obce Kl'ače - Zmeny a doplnky č. 2" Obstarávateľ,… viac informácii

Verejná vyhláška - Obec Kľače; Začatie prerokovania Návrhu Územný plán obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2

VEREJNÁ VYHLÁŠKAObec Kľače, Kľače 1 013 19 Kľače Čislo spisu: 103/2019 V Kl'ačoch, dňa 11.06.2019Zverejnené (vyvesené) dňa: 11.06.2019Ukončenie zverejnenia (zvesené) dňa: .Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ...... Vyvesené na úradnej tabuli obce, uverejnené na internetovej stránke: www… viac informácii

Verejná vyhláška - stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

O Z N A M   STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA   Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu

Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/1691/2019-Lő   dňa 30.5.2019   Č. záznamu: 04/1691/2019/UR/15-Lő         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041… viac informácii

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytovej jednotky, byt č. 14 v bytovom dome

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/1405/2017-Lő   dňa 10.5.2019   Č. záznamu: 01/1405/2017/1         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041/507 65 15, 0917… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/1691/2019-Lő   dňa 9.5.2019   Č. záznamu: 04/1691/2019/1         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041/507 65 15… viac informácii

Nová skládka odpadov, Rajec – Šuja oznámenie o začatí správneho konania

Mesto Rajec   O Z N A M   NOVÁ SKLÁDKA ODPADOV , RAJEC – ŠUJA oznámenie o začatí správneho konania               Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a… viac informácii

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania… viac informácii

Verejná vyhláška – Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec 01/3620/2018 – 2 dňa 8.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA Meno (názov) a adresa žiadateľa : Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina Podal žiadosť o… viac informácii
« späť 1 4 5 6 7 8 9 10 13 17 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa