Oznamy

Verejná vyhláška - Územný plán regiónu Žilinského kraja

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina   VEREJNÁ VYHLÁ&Scaron… viac informácii

Kolaudačné rozhodnutie, Záhradná chatka, Špánik, Špániková

                                                                   Mesto Rajec              … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby a pozvanie k ústenemu jednaniu a miestnemu zisťovaniu

Mesto RajecSOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2,015 01 Rajec č.j. 01/5356/2020                          … viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia

Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia
UPOZORNENIE   POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA   V zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia… viac informácii

ZIMNÝ OPERAČNÝ PLÁN na obdobie 2020/2021 - aktualizovaný

  Operačný plán zimnej údržby   je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.  viac informácii

ZIMNÝ OPERAČNÝ PLÁN na obdobie 2020/2021

Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.  viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov v dňoch 15.4. - 4.5.2020

   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 15.4. - 4.5.2020 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 15.4. - do 20.4. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri MŠ),… viac informácii

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia.

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia.
Žilinská župa spustila hlasovanie       Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii župy bude o pridelení grantov rozhodovať aj verejnosť. Hlasovanie potrvá do 16. júla.  Participatívny… viac informácii

Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch

Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch
OZNAM Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch bude vo štvrtok  16.04. 2020. viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa