Oznamy

Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka

OKRESNY URAD ZILINApozemkový a lesný odborVysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina Vec: Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka Okresný úrad Žilina - pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán pre vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v… viac informácii
Vážení občania,
 
Mesto Rajec,
 
vyzýva občanov a návštevníkov mesta, aby svoje motorové vozidlá
neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch,
nakoľko tým ohrozujú a sťažujú zimnú údržbu.
 
Autá je potrebné zaparkovať na miestach na to určených.
 
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Zimná údržba z kabíny odhŕňacieho auta

Zimná údržba z kabíny odhŕňacieho auta
Zimná údržba v našom meste. Pohľad z kabíny odhŕňacieho auta. viac informácii

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber elektroodpadu z domácnostía odpadov z domácností s obsahom škodlivín na deň - piatok 14.09.2018.  - elektrických a elektronických zariadení -… viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov od 08.10. - 26.10.2018

   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 08.10. - 26.10.2018 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 08.10. - do 12.10. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri… viac informácii

Oznam o dočasnom uzatvorení zberného dvora

Združenie obcí Rajecká dolina   oznamuje občanom,   že zberný dvor na Fučíkovej ulici v Rajci   bude od 28.02.2018 do 04.03.2018   z prevádzkových dôvodov zatvorený. viac informácii

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber elektroodpadu z domácnostía odpadov z domácností s obsahom škodlivín na deň - štvrtok 10.05.2018.  - elektrických a elektronických zariadení -… viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť… viac informácii

Oznam - Zmena vo vývoze komunálneho odpadu

Oznam - Zmena vo vývoze komunálneho odpadu
OZNAM ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch bude    štvrtok  05. 04. 2018                     viac informácii

Zber novín a časopisov

Zber novín a časopisov
OZNAM Mestský úrad v Rajci v spolupráci s firmou Juraj Krajčí organizuje zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 12.10.2017 o 15,00 hodine na Námestí Andreja Škrábika. Podmienky výkupu :Noviny a časopisy musia byť zviazané do balíkov. Cenové podmienky :-    1 kg starého… viac informácii
« späť 1 2 3 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa