Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia - Cyklochodník Rajec – Šuja

  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok   Nám. SNP 2/2 , 015 01  Rajec č.j.  01/2728/2019/ST/86-Ďu dňa  31.10.2019     ROZHODNUTIE O  PREDĹŽENÍ  PLATNOSTI  STAVEBNÉHO  POVOLENIA    Mesto Rajec, ako stavebný… viac informácii

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu

Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/2448/2019-Lő   dňa 3.10.2019   Č. záznamu: 04/2448/2019/ST/76-Lő         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041… viac informácii

Verejná vyhláška - Cyklochodník Rajec – Šuja

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j. 01/2728/2019  dňa 2.10.2019     OZNÁMENIE  O  ZAČATÍ  KONANIA  A UPUSTENIE  OD  ÚSTNEHO  JEDNANIA     Meno (názov ) a adresa žiadateľa: … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu; Chovné haly - Charubina

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie  SNP  2/2 , 015 01  Rajec   č.j.01/2708/2019  dňa  24.9.2019    VEREJNÁ  VYHLÁŠKA    OZNÁMENIE O ZAČATÍ  ÚZEMNÉHO  KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU… viac informácii

OÚ Žilina - Rozhodnutie - Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINAodbor starostlivosti o životné prostredieoddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostrediaVysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   ROZHODNUTIE   VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ   č.j.: OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl V Žiline 20.06.2019 Okresný úrad… viac informácii

Verejná vyhláška - o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby : I/64 Kľače - Šuja

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec č.j. 01/2736/2019/UR/26-Ďu dňa 15.8.2019     V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A     ROZHODNUTIE     Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a… viac informácii

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Malé Lednice

Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica   č. j. OÚ-PB-OSZP-2019/009282-23- ZK 4 - A15   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ   Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek… viac informácii

Verejná vyhláška - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j. 01/2962/2019/UR/25-Ďu  dňa 7.8.2019     V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   ROZHODNUTIE   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Národná agentúra pre… viac informácii

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja

ŽiLINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Komenského 48, 011 09 Žilina 1 Naše číslo 04321/2019/ORR-10 Vybavuje - tel. kontakt Ing. Katarína Náhliková / 5032 310 Žilina 3.6.2019 VEC: Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2019/026309-002/Hnl Vybavuje/linka Mgr. Hanuliaková Žilina, dňa 03.06.2019 VEC: Oznámenie o strategickom… viac informácii
« späť 1 2 3 4 7 9 12 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa