Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Cyklochodník Rajec – Šuja

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/992/2017/ST/45-Ďu dňa 25.7.2017   VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE   Meno a adresa žiadateľa Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 321575   Podal dňa 20.3.2017… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kunerad"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2017/032133-002/Hml V Žiline dňa 17.07.2017 vybavuje: Mgr. Hanuliaková     Vec:… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - INS FTTH ZA Klaster RAJC 03

Mesto Rajec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec   č.j.01/1514/2017 dňa 11.7.2017   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovák Telekom a.s.… viac informácii

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Skládka odpadov Rajec – Šuja, 4. etapa

Mesto Rajec   O Z N A M   Skládka odpadov Rajec – Šuja, 4. etapa Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24… viac informácii

Verejná vyhláška - ELSPOL - SK, s. r. o.

ELSPOL - SK, s. r. o., Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo,   VEREJNÁ VYHLÁŠKA   Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSE-D, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov mesta Rajec a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby:   " Rajec- Centrum-… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní stavebného konania a vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2017/00835()-003/Ros V Žiline dňa 25.04.2017 vybavuje: Ing. Rosincová, 041-5076820   Verejná… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Rajecká Lesná

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   č.j. OU·ZA-OSZP3-2017/019098-002/Hml; V Žiline 5.4.2017   Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č… viac informácii

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ   č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/003331-003/Hnl V Žiline 07.03.2017  … viac informácii

Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/992/2016 dňa 20.03.2016   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov ) a adresa žiadateľa: Mesto Rajec Nám. SNP 2/2,015 01 Rajec… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Cyklochodník Rajec – Šuja

Obec Ďurčiná SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/21/2017/UR/01-Ďu dňa 7.2.2017   ROHROZODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 321575   podal dňa 3.1.2017 žiadosť o vydanie… viac informácii
« späť 1 2 3 4 6 7 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa