Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Rozhodnutie - Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania

  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2020-Ja Č. záznamu: 01/3905/2019/PR/01-Ja Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk     ROZHODNUTIE VÝZVA NA DOPLNENIE NÁVRHU A… viac informácii

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia - Nová skládka odpadov; Rajec – Šuja

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2019-Ja Č. záznamu: 01/39/2019/1 Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk     Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia v… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba"

  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2020/008572-002/Hnl Vybavuje/linka Mgr. Hanuliaková  VEC: Oznámenie o strategickom dokumente … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/108/2019-Lő Č. záznamu: 01/108/2019/3  dňa 10.1.2020   Vybavuje: Ing. Miroslava LőrincováTel:E-mail: miroslava.lorincova@rajec.sk Č.t. 041/507 65 15, 0917 250 153   OZNÁMENIE O PODANOM… viac informácii

Verejná vyhláška - Úprava cesty – Cesta II/517 Rajec – Veľká Čierna

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie  SNP  2/2 , 015 01  Rajec č.j.01/3620/2018/UR/30-Ďu  dňa  29.11.2019     VEREJNÁ  VYHLÁŠKA   ROZHODNUTIE      Meno (názov) a adresa žiadateľa :  Žilinský… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - Samoobslužná autoumyváreň

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie  SNP  2/2 , 015 01  Rajec č.j.01/3764/2019  dňa  17.12.2019     VEREJNÁ  VYHLÁŠKA   OZNÁMENIE O ZAČATÍ  ÚZEMNÉHO  KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU … viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Chovné haly - Charubina

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP  2/2 , 015 01  Rajec   č.j.01/2708/2019/UR/29-Ďu   dňa  12.11.2019       VEREJNÁ  VYHLÁŠKA     ROZHODNUTIE   O  UMIESTNENÍ  STAVBY     Meno … viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Priame elektrické vykurovanie

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/108/2019-Lő dňa 29.10.2019 Č. záznamu: 01/108/2019/RO/48-Lő Vybavuje:I ng. Miroslava Lőrincová Tel: 041/507 65 15, 0917 250 153 E-mail: miroslava.lorincova@rajec.sk     … viac informácii

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia - Cyklochodník Rajec – Šuja

  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok   Nám. SNP 2/2 , 015 01  Rajec č.j.  01/2728/2019/ST/86-Ďu dňa  31.10.2019     ROZHODNUTIE O  PREDĹŽENÍ  PLATNOSTI  STAVEBNÉHO  POVOLENIA    Mesto Rajec, ako stavebný… viac informácii

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu

Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/2448/2019-Lő   dňa 3.10.2019   Č. záznamu: 04/2448/2019/ST/76-Lő         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041… viac informácii
« späť 1 2 3 4 7 10 13 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa