Odvoz odpadu

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec
mesiac týždeň TKO vrecia-plasty plasty papier kovy, VKM NO+EO sklo
I. 1 streda piatok piatok        
2 streda     piatok
3 streda  
4 streda
II. 5 streda piatok piatok utorok     streda
6 streda        
7 streda piatok piatok
8 streda   piatok  
III. 9 streda piatok piatok       štvrtok
10 streda     piatok  
11 streda piatok  
12 streda  
13 streda streda piatok
IV. 14 streda piatok   streda      
15 streda   streda   pondelok
16 streda    
17 streda piatok utorok
V. 18 streda piatok         pondelok
19 streda   piatok piatok  
20 streda   streda  
21 streda piatok  
22 streda   streda utorok
VI. 23 streda piatok piatok        
24 streda     pondelok piatok
25 streda piatok    
26 streda   pondelok streda
VIl. 27 streda   piatok        
28 streda piatok   piatok
29 streda   piatok  
30 streda   utorok streda štvrtok
VIII. 31 streda piatok streda        
32 streda    
33 streda piatok utorok
34 streda     piatok
35 streda utorok  
IX. 36 streda piatok   pondelok      
37 streda   piatok   piatok
38 streda   štvrtok po  
39 streda piatok     pondelok
X. 40 streda piatok   pondelok      
41 streda   piatok  
42 streda   pondelok
43 streda piatok   utorok
XI. 44 streda            
45 streda piatok piatok pondelok
46 streda       pondelok
47 streda piatok   streda
48 streda   strdea piatok  
XII. 49 streda piatok utorok        
50 streda     utorok
51 streda piatok   pondelok
52 streda    
NO+EO Zber odpadov s obsahom škodlivín (NO) a elektroodpadu (EO) z domácností
Kontajnery Zber triedeného odpadu PLASTY, SKLO 1x mesačne; podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz pre VKM, KOVY a PAPIER.
TKO Zmesový komunálny odpad.
VOK Pristavenie veľkorozmerných kontajnerov bude počas jarného upratovania
(marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október)
Jedlé oleje
a tuky
Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva v deň zberu PET fliaš. Je potrebné ich vyložiť spolu s vrecami v uzatvárateľných nádobách ( napr. PET fľaše ), alebo odovzdať v zbernom dvore.
 
 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa