Správa bytového fondu

              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.
 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
 
Príloha č. 5 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu Určenie výšky nájomného v dome s. č.151 (17 b. j.)
 
 
Hodnoty životného minima od 1.7.2018
  3-nás. 3,5-nás. 4-nás.
 Jednočlenná - plnoletá FO 205,07 615,21 717,75 820,28
 Dvojčlenná - plnoletá FO + dieťa 298,68 896,04 1 045,38 1 194,72
 Dvojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO 348,13 1 044,39 1 218,46 1 392,52
 Trojčlenná - plnoletá FO + 2 deti 392,29 1 176,87 1 373,02 1 569,16
 Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa 441,74 1 325,22 1 546,09 1 766,96
 Trojčlenná - plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO+ďalš.pl.os. 491,19 1 473,57 1 719,17 1 964,76
 Štvorčlenná - plnoletá FO + 3 deti 485,90 1 457,70 1 700,65 1 943,60
 Štvorčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti 535,35 1 606,05 1 873,73 2 141,40
 Päťčlenná - plnoletá FO + 4 deti 579,51 1 738,53 2 028,29 2 318,04
 Päťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti 628,96 1 886,88 2 201,36 2 515,84
Hodnoty životného minima
 205,07 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 143,06 € - ak ide o ďalšiu spločne posudzovanú plnoletú osobu
   93,61 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok   Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ dotácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk ) Číslo zmluvy 0028-PRB/2016 Stavba… viac informácii

Obytný dom Hollého č. 202

Obytný dom Hollého č. 202
Zoznam bytov na ul. Hollého č. 202 podľa podlažia  Cena nájomného bez služieb je za 1 m2/2,02 € v zmysle VZN č. 6/2014 (príloha č. 4) + cena za služby (teplo, teplá a studená voda, zrážky, el. energia spoločných priestorov, výťah)cena služieb závisí od počtu bývajúcich osôb a od… viac informácii

Nájomný dom - ul. 1.mája 430/21,22

Nájomný dom - ul. 1.mája 430/21,22
  Zoznam mestských nájomných bytov na ul. 1. mája č. 430/21,22 Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 20 b.j. Počet bezbariérových bytov: - Výška nájomného je vypočítaná podľa Opatrenia MF SR z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 23. apríla 2008… viac informácii

Nájomný dom - ul. Lúčna 1132/23, 24, 25

Nájomný dom - ul. Lúčna 1132/23, 24, 25
  Zoznam mestských nájomných bytov na ul. Lúčna 1132/23,24,25 Názov stavby: BD 33 b.j. ul. Lúčna Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 33 b.j. Počet bezbariérových bytov: 1 byt Celkové náklady stavby: 1 093 658,71 €   vchod č. 23   vchod č. 24   vchod… viac informácii

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1088/33

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1088/33
Zoznam mestských nájomných bytov na ul. S. Chalupku 1088/33   Názov stavby: Nájomný bytový dom 10 b.j. Rajec Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 10 b.j. Počet bezbariérových bytov: 1 byt Celkové náklady stavby: 455 752,99 € byt č. výmera cena nájomného bez… viac informácii

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1089/34

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1089/34
Zoznam mestských nájomných bytov na ul. S. Chalupku 1089/34 Názov stavby: Nájomný bytový dom 11 b.j. ul. Sama Chalupku v Rajci Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 11 b.j. Počet bezbariérových bytov: 1 byt Celkové náklady stavby: 633 141,26 €   byt č. výmera cena… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa