Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Vysokoškolákov 8556/33 B. 010 08 Žilina       VEREJNÁ VYHLÁŠKA          Oznámenie o strategickom dokumente „Plán… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

 Mesto Majec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3008/2020/UR/28-Ďu                                                 … viac informácii

Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   Bratislava: 10. augusta 2020 Číslo: 7132/2020-1.7/mš 39372/2020 39375/2020   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3007/2020/UR/25-Ďu                                                   … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámeni o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - telekomunikačná linióvá stavba

 Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec     č.j.01/3008/2020                             … viac informácii

Verejná vyhláška: Oznámenie o podanom odvolaní

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Č.j.: 01/1405/2017-Lö                               … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s.

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3007/2020                               … viac informácii

MŽP SR: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   Bratislava: 10. augusta 2020 Číslo: 7132/2020-1.7/mš 39372/2020 39375/2020   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM… viac informácii

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie - Samoobslužná autoumývareň Rajec

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec     č.j.01/1934/2020/ST/31-Ďu                            … viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok  Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec     Č.j.: 01/1405/2017Ló                             … viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 6 7 10 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa