Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška - Oznámeni o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - telekomunikačná linióvá stavba

 Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec     č.j.01/3008/2020                             … viac informácii

Verejná vyhláška: Oznámenie o podanom odvolaní

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Č.j.: 01/1405/2017-Lö                               … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s.

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3007/2020                               … viac informácii

MŽP SR: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   Bratislava: 10. augusta 2020 Číslo: 7132/2020-1.7/mš 39372/2020 39375/2020   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM… viac informácii

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie - Samoobslužná autoumývareň Rajec

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec     č.j.01/1934/2020/ST/31-Ďu                            … viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok  Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec     Č.j.: 01/1405/2017Ló                             … viac informácii

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania - samoobslužná autoumyváreň

Mesto Rajec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j.01/1934/2020; dňa   02.06.2020   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA    Meno (názov) a adresa žiadateľa: CREATIVE SAN s.r.o.,  Smreková č. 3094/15, 010 07… viac informácii

MŽP SR - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   Vec Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru - zaslanie oznámenia o… viac informácii

OÚ Žilina - Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Váš list č. zo dňa: Naše číslo: OU-ZA-QSZP2-2020/003677-67/Gr Vybavuje: Ing. Grófova Žilina, 20. 04.… viac informácii

Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby - Samoobslužná autoumyváreň

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3764/2019/UR/08-Ďu dňa 25.2.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY     Meno (názov ) a adresa žiadateľa : CREATIVE SAN s.r.o., Smreková č. 3094/15, 010 07… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 6 7 9 13 17 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa