Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č.3 ÚPN-O Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba

Obecný úrad Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba

 

 

 

Č. j.: 03279/00376/2020-22

V Kamennej Porube 19.11.2020

 

VEC : Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kamenná Poruba

 

Obec Kamenná Poruba ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Obce Kamenná Poruba (ďalej aj len ÚPN-O Kamenná Poruba) obstarávaním Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kamenná Poruba.

 

 

Pokračovanie dokumentu:

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa