VZN Mesta Rajec - rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenia 2011

Uznesenia a dodatky k VZN

Iné právne normy

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa