Oznamy

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 22.3. 2017 - do 27.3.2017 - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri MŠ),- Haškova (vjazd… viac informácii

Oznámenie o zverejnení a uložení záverečného stanoviska - Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna – lom Baranová

Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Oznámenie verejnosti   Váš list číslo/zo dňa 191/2014-3.4./j.m./2.12.2014 Naše číslo 464/2014/OVS-3581 Vybavuje/linka Tomčíková 041/5076522 V Rajci/dátum  11.12.2014     Oznámenie o zverejnení a uložení záverečného… viac informácii

Operačný plán zimnej údržby

Operačný plán zimnej údržby
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.      … viac informácii

Odovzdanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Odovzdanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.03.2016 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa