Pozvánka - Zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 30.1.2023

MESTO RAJEC

Predseda: Martin Matejka

Členovia: Ján Pekara, Ing. Daša Blažeková, Ing. Juraj Jasenovec

                                                                                                     

   V Rajci, 26.01.2023

Pozvánka

            Predseda Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  30.1.2023 (pondelok) o 17.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

  1. Návrh VZN č. 1/2023 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
  2. Oboznámenie so sťažnosťou – susedské spolunažívanie (rod. Dúbravková, rod. Bojanovská)

 

                                                                     Martin Matejka

                                                                                            predseda KOVP

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa