Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 14.6.2022

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

                                                                                                                         Rajec 07.06.2022

 

POZVÁNKA

 

    Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2022 o 15.15 hod., v malej zasadačke MsÚ Rajec.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej pomoci v čase náhlej núdze
  3. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v Domove vďaky
  4. Rôzne

 

Ing. Zuzana Žideková, v.r.

predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa