Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 19.4.2022

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci


POZVÁNKA

 

    Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 19.04.2022 (utorok) o 16,00 hod. so stretnutím vo veľkej zasadačke na medziposchodí v budove MsÚ Rajec.

 

Program:

 1. Body z rokovania Finančnej komisie.
 2. Smieško Róbert - predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č.  1822/17 -pokračovanie v plnení uznesenia MZ
 3. Packeta Slovakia s.r.o. - nájom časti pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNC č. 1101/1 -pokračovanie v plnení uznesenia MZ
 4. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 2136/2 - Uhliariková, Albert, Hulinko, Švaňa, Šutiaková, Bronček, Zruby Rajec, s.r.o.,
 5. Ponuky na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam, pozemky na Ul. Hollého
 6. Stráňaiová Vlasta - kúpa pozemkov v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 3677/1 a č. 3699
 7. Rybárik - predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7113 na Ul. Sama Chalúpku
 8. Harantová Petra, Mgr. - nájom nebytového priestoru v budove Polikliniky s.č. 200
 9. Košiare s.r.o., r.s.p. - nájom trvalo trávnatých plôch v k.ú. Rajec
 10. Predaj pódia - verejná obchodná súťaž
 11. Rôzne
 
S pozdravom
 

Mgr. Róbert Augustín, v.r.

predseda komisie

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa