Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 7.10.2020

Mesto Rajec

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 


 

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

 

                                                                                                         V Rajci, 01.10.2020

 

P  o  z  v  á  n  k a

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva najej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  07.10.2020 (streda) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

 1. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kommpenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

 

 

 

 

 

                                                               JUDr. Bohuslav Gelatka, v.r.

                                                                             predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa