Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci - 10.9.2020

 

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

 

Podľa rozdeľovníka

 

Vybavuje: Bahledová

Tel: 0907/904 547

Email: ivana.bahledova@rajec.sk

 

V Rajci, 04.09.2020

 

P O Z V Á N K A

 

      Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 10. septembra 2020 (štvrtok) o 15,00 hod. so stretnutím na MsÚ Rajec v kancelárii číslo dverí 5 na 1. poschodí.

 

Program:

 1. Smatanová Emília, Lukáš Čerňanský - oznámenie o ukončení Zmluvy o nájme pozemku a následné schválenie novému nájomcovi - 2. kolo
 2. Gašpárek - výpožička pozemku pri Športovej hale - 2. kolo
 3. Smiešková Anna, MUDr. - kúpa nebytových priestorov v budove Polikliniky v Rajci - 2. kolo
 4. Tabaček Ladislav - prenechanie pozemkov pod garážou do nájmu
 5. Cibulka Martin, Ing. - uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta Rajec
 6. Rôzne
   
   

  S pozdravom

   

  Mgr. Róbert Augustín,

  v.r. predseda komisie

   

   

  Rozdeľovník:
  1. Ing. Peter Pekara - člen komisie
  2. Lumír Kardoš - člen komisie
  3. Vladimír Rybár - člen komisie
  4. RNDr. Eva Stanková - člen komisie

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa