Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/594/2015 dňa 3.3.2015     OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU     Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovak Telekom a.s.,… viac informácii

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby spojeného so stavebným konaním a pozvanie k ústnemu jednaniu - Verejná vyhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/564/2016 dňa 30.3.2016 VEREJNÁ VYHLÁŠKA   OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O UMIESTNENÍ STAVBY SPOJENÉHO SO STAVEBNÝM KONANÍM A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov ) a adresa… viac informácii

Verejná vyhláška Stavebné povolenie

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/1229/2016/ST/26-Ďu dňa 23.5.2016   V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE   Meno a adresa žiadateľa Mgr. Ján Šamalík, Lichardova 2801/1, 010 01 Žilina a Ing. Ivana… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Jasenové

zverejnené: 19.03.2012  Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č. 1  Územného plánu obce Jasenové  Mesto Rajec oznamuje občanom, že v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bolo… viac informácii

Verejná vyhláška - Rajec-Tŕstie, zahustenie DTS a rozšírenie zemnej káblovej NNK siete pre záhradkársku osadu

zverejnené: 09.01.2012   Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Rajec; Oznámenie o začatí  územného  konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu. Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný… viac informácii
« späť 1 5 10 14 15 16 17 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa