Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška - Rajec-Tŕstie, zahustenie DTS a rozšírenie zemnej káblovej NNK siete pre záhradkársku osadu

zverejnené: 09.01.2012   Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Rajec; Oznámenie o začatí  územného  konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu. Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný… viac informácii
« späť 1 5 10 14 15 16 17 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa