Oznam - pozastavenie platenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

MESTO RAJEC
 
oznamuje zákonným zástupcom detí, navštevujúcich
Materskú školu, Obrancov mieru 400/51, Rajec
a Materskú školu, Mudrochova 930/10, Rajec,
 
aby z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl
dočasne pozastavili platenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 
a to od 1. apríla 2020 až do odvolania.
 
Pomerná časť príspevkov zaplatených za mesiac marec
bude zákonným zástupcom detívyúčtovaná na konci školského roka.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa