Úradné oznamy - rok 2020

Oznam - pozastavenie platenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

MESTO RAJEC   oznamuje zákonným zástupcom detí, navštevujúcich Materskú školu, Obrancov mieru 400/51, Rajec a Materskú školu, Mudrochova 930/10, Rajec,   aby z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl dočasne pozastavili platenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej… viac informácii
Oznam pre pacientov
 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku v súvislosti
s pandémiou koronavírusu bude od pondelku dňa 23. marca 2020
budova Polikliniky Rajec pracovať v obmedzenom režime.
 
Pri akomkoľvek potrebnom ošetrení kontaktujte svojich obvodných
a aj odborných lekárov na vedľa uvedených telefónnych číslach
 
a budete pozývaní na ošetrenie na každú ambulanciu po jednom – resp. u tých ktorí to potrebujú iba s nutným doprovodom: (deti, imobilní pacienti a podobne) .
 
Týmto opatrením chceme čo najviac zabrániť Vášmu nakazeniu koronavírusovou infekciou v uzatvorených čakárňach.  Na vyšetrenie na ambulancie prídete s rúškou na tvári a v návlekoch.
 
V Rajci 23. marca 2020
Vaši obvodní a odborní lekári.
 
 
Telefónne čísla pracovísk
MUDr. Šulanová 041-5422169, 0915-445259
MUDr. Lalinská 041-5424414, 0903-923881
MUDr. Gazdík 041-5424375, 0902-814082
MUDr. Huljaková 0903-775609, 041-5422702
MUDr. Jakubesová 0908-913687, 041-5491193
Chirurgická ambulancia
MUDr. Kříž
0911-170332, 041-5424411
Očná ambulancia
MUDr. Sádecká
041-5422241
Interná ambulancia
MUDr. Viteková
041-5424367
ORL - ušné, nosné, krčné ambulancia
MUDr. Klučková
0903-631242
Gynekologická ambulancia
MUDr. Holešová & MUDr. Molnárová
0910-210102
Detská ambulancia
MUDr. Moravčíková
041-5423503, 0905-919970
Zubné laboratóriu
p. Kudlová, p. Slottová, Mgr. Kudla
041-5422375
Zubná ambulancia
Medika-Dent
0905-777770
Zubná ambulancia
MUDr. Chovancová
041-5424412
Rehabilitácia 0918-226414, 0908-227850
RTG pracovisko 0903-407940
Sanitky – dispečing 041-16155

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 30.4.2020

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 30.4.2020
Stredoslovenská distribučná, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa 30.4.2020 od 7:30 h do 14:45 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribucnej sústavy… viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Zmena úradných hodín oddelenia vnútornej správy a matriky - 11.2. a 12.2.

Mestský úrad v Rajci oznamuje občanom zmenu úradných hodín oddelenia vnútornej správy a matriky   na deň 11.2.2020 a 12.2.2020, a to nasledovne:   11. februára 2020 (utorok)  08.00 h – 11.00 h   12.00 – 16.00 h   12. februára 2020 (streda)… viac informácii

Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”

Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”
  Materská škola, Mudrochova v Rajci  Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”  V dňoch 20. január až 16. február 2020  bude v predajni Supermarket Tesco Rajec možnosť zapojiť sa do hlasovania a tak rozhodnúť o podpore jedného z troch… viac informácii

Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec

Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania -  Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec
Zapojte sa do hlasovania: Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec     Začiatok roka opäť patrí úspešnej súťaži o detské ihriská, ktorú organizuje spoločnosť Lidl už po piatykrát A tentokrát má možnosť zapojiť sa do súťaže aj naše mesto Rajec.    … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa