Úradné oznamy - rok 2020

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a … viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.   Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.   Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej… viac informácii

Výluka na na traťovom úseku Žilina – Rajec dňa 27. júla

Výluky 27. júla  2020 bude správca ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia železničnej dopravy, Vlaky budú nahradené autobusovou dopravou na traťovom úseku: Žilina  – Rajec vlak odchod príchod Os 3510 Žilina    … viac informácii

Oznámenie o streľbách - AUGUST 2020

Oznámenie o streľbách - AUGUST 2020
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH     Oznamujeme vám, že na strelnici v Kamennej Porube   budú prebiehať v mesiaci august ostré streľby nasledovne:         dátum od do   st 19.08.2020 8.00 15.00 hod. št 20.08.2020 8.00 15.00 hod.   po 24.08.2020 8.00… viac informácii

Oznam: Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie

Oznam: zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie   Mesto Rajec, ako žiadateľ v rámci dopytovej výzvy OPII-2020/7/11-DOP so zameraním na Moderné technológie, sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika
Mesto Rajec oznamuje občanom,   že si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika v Rajci:   -   celodenný lístok platný pondelok až piatok od 9.30 hod. na päť vstupov za 32 eur,   -   poldenný lístok platný pondelok až piatok od 13. hod. na päť… viac informácii

Oznámenie o prerušení elektriny - 8.7.2020 (Bystrická ul.)

Oznámenie o prerušení elektriny - 8.7.2020 (Bystrická ul.)
  OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ELEKTRINY     Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny   na ul. BYSTRICKÁ   v termíne 8.7.2020 (streda) v čase od 7.30 do 15.30 hod.  … viac informácii

Oznámenie o streľbách - JÚL 2020

Oznámenie o streľbách - JÚL 2020
  OZNÁMENIE O STREĽBÁCH     Oznamujeme vám, že na strelnici v Kamennej Porube   budú prebiehať v mesiaci júl ostré streľby nasledovne:         dátum od do   st 01.07.2020 8.00 15.00 hod. št 02.07.2020 8.00 15.00 hod. pi 03.07.2020 8.00 14… viac informácii

Oznámenie - prerušená dodávka pitnej vody (ul. Obrancov mieru)

Oznámenie - prerušená dodávka pitnej vody (ul. Obrancov mieru)
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu poruchy  na verejnom vodovode Rajec bude dňa 23.6.2020 (utorok) prerušená dodávky pitnej vody v rozsahu: celá ulica Obrancov mieru v čase od 9:00 hod. do odstránenie poruchy. viac informácii
« späť 1 3 5 6 7 8 9 10 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa