Realizované projekty financované s podporou EÚ a štát. rozpočtu SR

REALIZOVANÉ PROJEKTY
FINANCOVANÉ S PODPOROU
EURÓPSKEJ ÚNIE
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR
VÚC ŽILINA - ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Bytový dom - 17 bytových jednotiek

Bytový dom - 17 bytových jednotiek
Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ dotácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk ) Číslo zmluvy 0028-PRB/2016 Stavba spolufinancovaná Úver: Štátny fond rozvoja bývania, číslo zmluvy… viac informácii

Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY

Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY
Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR Projekt spolufinancovaný z: MK SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK-2136/2017/1.1 Cieľ projektu:… viac informácii

Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému

Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému
Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj Projekt spolufinancovaný z: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č.… viac informácii

Projekt - Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec

Projekt - Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec
      Mesto Rajec podpísalo v roku 2015 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu… viac informácii

Projekt - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY A OPRAVA FASÁDY NA OBJEKTE RADNICE

Projekt - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY A OPRAVA FASÁDY NA OBJEKTE RADNICE
Projekt - Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP Názov projektu Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP, č. UZPF 1366/0 Program 1.Obnovme si svoj dom Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok … viac informácii

Projekt - PREVENCIA KRIMINALITY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V RAJCI

Projekt - Prevencia kriminality na základných školách v Rajci Poskytovateľ: Obvodný úrad Žilina Projekt spolufinancovaný z: Rozpočtových prostriedkov Obvodný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina z programu 06V03 - ochrana verejnéjo poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti… viac informácii

Projekt - ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V RAJCI

Projekt - ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V RAJCI
Projekt - Rozšírenie kamerového systému v Rajci Poskytovateľ: Obvodný úrad Žilina Projekt spolufinancovaný z: Rrozpočtových podmienok podľa zákona č. 497/2009 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010, podľa § 10 ods. 1 zákona č.583/2008 Z.z. a podľa uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu… viac informácii

Projekt - PAMIATKOVÁ ZÓNA RAJEC - ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH, ZELENE, VEREJNÉ OSVETLENIE, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Projekt - PAMIATKOVÁ ZÓNA RAJEC - ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH, ZELENE, VEREJNÉ OSVETLENIE, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
Projekt - PAMIATKOVÁ ZÓNA RAJEC - ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH, ZELENE, VEREJNÉ OSVETLENIE, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA Operačný program: Regionálny operačný program Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel Opatrenie:… viac informácii

Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZŠ RAJEC, UL. LIPOVÁ

Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZŠ RAJEC, UL. LIPOVÁ
Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZŠ RAJEC, UL. LIPOVÁ Operačný program: Regionálny operačný program Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Cieľ… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa